13 Công thức tổng quát tính tổng các dãy số Khi giải các bài tập về dãy số, tổng của dãy số… cần nhớ các công thức tổng quát. Điều quan trọng là biết ứng dụng đúng. NBS sưu tầm & giới thiệu 13 công thức 1/ Cấp số cộng (dãy số cách đều) : Trong đó : = số hạng đầu tiên; = số hạng thứ n; công sai ( khoảng cách) an - a (n-1) = d ≥ 1 là Tổng n số hạng 2/ Dãy số tự nhiên 1, 2, 3 ,4, 5........,n = 1+2+3+…..+ n = 3/ Dãy số lẻ 1, 3 5, 7.. .... 2n-1 = 1+3+5 + ... + ( 2n -1) = n2 4/ Tổng các bình phương củ

Thể loại Giáo án bài giảng Đại số 9

Số trang 1

Loại tệp docx

Kích thước 0.06 M

Tên tệp 13 cong thuc tinh day so can nho1 docx

Bạn đang xem: 13 công thức tổng quát tính tổng các dãy số Download

13 Công thức tổng quát tính tổng các dãy số

 

 

Khi giải các bài tập về dãy số, tổng của dãy số… cần nhớ các công thức tổng quát. Điều quan trọng là biết ứng dụng đúng. NBS sưu tầm & giới thiệu 13 công thức

 

1/ Cấp số cộng (dãy số cách đều) : Bạn đang xem: 13 công thức tổng quát tính tổng các dãy số

Bạn đang xem: 13 công thức tổng quát tính tổng các dãy số


Bạn đang xem: 13 công thức tổng quát tính tổng các dãy số

*

Trong đó :


*

= số hạng đầu tiên;
*

*Xem thêm: Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 1 Có Đáp Án Năm 2020, 2 Bộ Đề Địa Lý Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2021

*

3/ Dãy số lẻ 1, 3 5, 7.. .... 2n-1

 

= 1+3+5 + ... + ( 2n -1) = n2

 

4/ Tổng các bình phương của n số tự nhiên

 

= 12 + 2 2 + ..... + n 2 =

 

5/ Tổng các lập phương của n số tự nhiên

 

= 13+ 23 + ..... + n3 =

 

 6/ Tổng các lũy thưa 5 của n số tự nhiên

 

= 15 + 25 + .... + n5 = .n2 (n + 1) 2 ( 2n2 + 2n - 1 )

 

1

 

7/ Cấp số nhân: Trong đó :

= số hạng đầu tiên; = số hạng thứ ( n+1); Công bội an /a (n-1) = r

là tổng của dãy từ k=0 đến k=n

 

8/ Dãy số là các căp số tự nhiên nhân dồn 1.2 + 2.3 + 3.4 + ......... + n( n+1)

 

Sn= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ......... + n( n+1) =

 

9/ Dãy số là các nghịch đảo của căp số tự nhiên nhân dồn

 

Sn = ( n > 1 ) = 1- với ( n > 1 )

 

10/ Dãy số là các nghịch đảo của căp số tự nhiên nhân dồn

 

Sn =

=

11/ Dãy số có các tử là số lẻ, mẫu là bình phương cặp số tự nhiên nhân dồn

 

Sn = =1 -

 

 12/ Dãy số đặc biệt 1

Sn = 1+ p1 + p 2 + p3 + ..... + pn = với ( p1)

 

 13/ Dãy số đặc biệt 2

 

Sn = 1+ 2p +3p 2 + .... + ( n+1 ) pn = với ( p 1)

1

 

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet ... Nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu, xin cảm ơn độc giả