Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử: 4x^4 + 81; x^4 + 4

*

*

(4x^4+81)

(=4x^4+81+36x^2-36x^2)

(=left(2x^2 ight)^2+2.2x^2.9+9^2-36x^2)

(=left(2x^2+9 ight)^2-left(6x ight)^2)

(=left(2x^2+9-6x ight)left(2x^2+9+6x ight))


*

Ta có: (4x^4+81=left(2x^2 ight)^2+2.2x^2.9+9^2-36x^2)

(=left(2x^2+9 ight)^2-left(6x ight)^2)

(=left(2x^2-6x+9 ight)left(2x^2+6x+9 ight))


*

Ta có :

(4x^4+81=4x^4+81+36x^2-36x^2)

(=left(4x^4+36x^2+81 ight)-36x^2)

(=left^2-left(6x ight)^2)

(=left(2x^2+9-6x ight)left(2x^2+9+6x ight))


Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phối hợp nhiều phương pháp 

a) x4-4x2-4x-1

b) 10x4y2-10x3y2-10x2y2+10xy2


phân tích đa thức thành nhân tử 

a) 4x (a-b) +6xy(b-a) 

b) (6x+3) - ( 2x-5) (2x+1)

c) 4 ( x-3)^2 +2x (3-x)

d) x^4 +2x^2 -4x-4

e) 2x (x+y) -x -y

g)( 3x-1 )^2 - (x+3)^2


Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 1, 2 

1) x3 – 2x – x 2) 6x2 + 12xy + 6y2

3) 2y3 + 8y3 + 8y 4) 5x2 – 10xy + 5y2 

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng pp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 3, 6, 7 

1) x3 – 64x 2) 8x2y – 18y 3) 24x3 – 3 

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp nhóm hạng tử phối hợp dùng hằng đẳng thức 

1) 5x2 + 10x + 5 – 5y2 2) 3x3 – 6x2 + 3x – 12xy2 

3) a3b – ab3 + a2 + 2ab + b2 4) 2x3 – 2xy2 – 8x2 + 8xy

Giup mik với mik cần gấp lắm!


Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p...
3
1

Bài 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử

(x^4-8x)


Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p...
3
0

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Trong Không Gian Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A, Có Ab = A, Ac = A Căn 3

Khoá học trên OLM (olm.vn)