... AB.AC tam giác ABC vuông A D Cả A,B,C α = 350 ; β = 550 Câu 50: Cho Khẳng định sau sai ? sin α = sin β A Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TrườngPTDTNT Phúc ... H.5 Câu 46: Trên hình 3, ta x = 9, 6; y = 5,4 x = 5; y = 10 y 15 A D B x = 10; y = C x = 5,4; y = 9, 6 D Câu 47: Trên hình 4, x = 3; y = A x = 2; y = 2 B D A, B, C sai x = 3; y = C Câu ... D A C 14 15 16 A B A 24 25 26 A A A 34 35 36 D C D 44 45 46 C A D ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯ MÔN: ĐẠI SỐ - L Thời gian: 90 p ...Bạn đang xem: 50 đề trắc nghiệm toán 9


Bạn đang xem: 50 đề trắc nghiệm toán 9

*

... KIM TRA
HC Kè I Thi gian: 90 phỳt A/ TRC NGHIM KHCH QUAN: (4 im) Cõu 1: Tớnh (1 ) Kt qu: ( 1) A B Cõu 2: iu kin cn thc 3x cú ngha l: A x B x C x Cõu 3: Tớnh 3a 27a ta c kt qu l: A a B 9a2 ... C cotgC (D) c = b.tgC C + =90 0 Cõu 6: Cho bit B a Hình Trong cỏc h thc sau, h thc no khụng ỳng? (A) sin + cos = (B) cos = sin (90 -) (B) sin = cos (D) tg = cotg (90 0 - ) Cõu 7: Mt tam giỏc vuụng ... C TRUNGCâu 2:C S BN GIN3: A B Câu TRNG HC Câu 4: B Câu 5: C KIM TRA CHNG I H v Câu 6: Ctờn: C Mụn: Hỡnh hcD Câu 7: C Câu 8: Câu 9: Lp Thi gian: 45 phỳt Câu 10: A A Li phờ ca thy cụ im B tự LUậN:...
*

... ABC có
AB=6cm, AC=8cm, BC =10cm a, chứng minh ABC vuông A b, Tính AH à c, Tìm B ,C Lu ý: Phần tự luận - Lớp 9A1 phải làm từ câu đến câu - Lớp 9A2, 3,4,5 phải làm từ câu đến câu 3a IV Đáp án Đáp ... đến câu - Lớp 9A2, 3,4,5 phải làm từ câu đến câu 3a IV Đáp án Đáp án Câu I Trắc nghiệm B C C Đề lẻ Đề chẵn A C B Thang điểm 9A2,3, 9A1 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a) Đúng b) Sai c) Đúng a) Đúng ... 0,5 II T luận a) Theo hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông ta x2= 4.9 x2 = 36 x=6 áp dụng hệ thức cạnh góc tam gíac vuông ABC ta có: AB=30.tg300 0,5 0,5 0,5 0.25 0.25 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25...
*

... ĐÁP ÁN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - THPT Lưu ý chấm bài: -Đáp án trình bày cách giải bao gồm ý bắt buộc phải làm học sinh Khi chấm ... đồ thị (C) m − m > 0.25 m − = m = ⇔ Nếu  PT hai nghiệm m − = m = Nếu 4 607 0
*Xem thêm: Phân Tích Tâm Trạng Thúy Kiều Trong Đoạn Trích Trao Duyên, Top 16 Bài

*