Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi (n in N^*) bằng phương pháp quy nạp toán học, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với (n = 1).

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp).

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với (n = k + 1)

Chú ý: Trong trường hợp chứng minh một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên (n ge p) (p là số tự nhiên) thì thuật toán là:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với (n = p)

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp)

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với (n = k + 1)

II. BÀI TẬP MINH HỌA

DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC – BẤT ĐẲNG THỨC

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay
Bạn đang xem: Bài 1 phương pháp quy nạp toán học

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Một Số Công Thức Cần Lưu Ý Của Chương Căn A, Rút Gọn Biểu Thức 5 Căn A + 6 Căn (A/4)

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021