a) (d) đi qua điểm (M(5 ; 4 ; 1)) có vec tơ chỉ phương (overrightarrowa(2 ; -3 ; 1)) ;

Phương pháp giải:

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) và có VTCP (overrightarrow u left( a;b;c ight)) là: (left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + bt\z = z_0 + ctendarray ight.,,,,,left( t in R ight))

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng (d) có dạng: (left{eginmatrix x =5+2t\ y=4-3t\ z=1+t endmatrix ight.), với (t ∈ mathbbR).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 89 toán 12


LG b

b) (d) đi qua điểm (A(2 ; -1 ; 3)) và vuông góc với mặt phẳng ((α)) có phương trình: (x + y - z + 5 = 0) ;

Phương pháp giải:

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ((α)) thì (overrightarrow u_d = overrightarrow n_left( alpha ight) )

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng ((α): x + y - z + 5 = 0) nên có vectơ chỉ phương (overrightarrow u = overrightarrow n _left( alpha ight) = left( 1;1; - 1 ight)).

Vậy phương trình tham số của (d) có dạng: (left{eginmatrix x= 2+t & \ y=-1+t &,tin R .\ z=3-t& endmatrix ight.)


LG c

c) (d) đi qua điểm (B(2 ; 0 ; -3)) và song song với đường thẳng (∆) có phương trình: (left{eginmatrix x =1+2t\ y=-3+3t\ z=4t endmatrix ight.) ;

Phương pháp giải:

Đường thẳng d song song đường thẳng ∆ thì (overrightarrow u_d = overrightarrow u_Delta )

Lời giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrowu(2 ; 3 ; 4)) là vectơ chỉ phương của (∆). Vì (d // ∆) nên (overrightarrowu) cũng là vectơ chỉ phương của (d). Phương trình tham số của (d) có dạng: (left{eginmatrix x=2+2t & \ y=3t &,tin R. \ z=-3 + 4t & endmatrix ight.)


LG d

d) (d) đi qua hai điểm ( P(1 ; 2 ; 3)) và ( Q(5 ; 4 ; 4)).

Phương pháp giải:

d đi qua hai điểm P, Q thì nhận (overrightarrow PQ ) làm một VTCP.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng (d) đi qua hai điểm (P(1 ; 2 ; 3)) và (Q(5 ; 4 ; 4)) nên nhận (overrightarrowPQ(4 ; 2 ; 1)) là 1 VTCP.

Vậy phương trình tham số có dạng: (left{eginmatrixx= 1+4t & \ y =2+2t&,tin R. \ z=3+t& endmatrix ight.)

Chú ý:

Các em cũng có thể chọn Q làm điểm đi qua thì sẽ được phương trình 

(left{ eginarraylx = 5 + 4t\y = 4 + 2t\z = 4 + 4endarray ight.,t in R)

Hai phương trình này nhìn qua có khác nhau nhưng đều là phương trình tham số của cùng một đường thẳng.

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đoàn Năm 2021, Mẫu Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đoàn

fundacionfernandovillalon.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.