Bài 2 trang 90 sgk giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. Bài 2: Giải các bất phương trình lôgarit

Bài 2: Giải các bất phương trình lôgarit:

a) (log_8left( 4 – m 2x ight) m ge m 2);

b) (log_frac15(3x – 5)) > (log_frac15(x +1));

c) (log_0,2x m - m log_5left( x – m 2 ight) m Quảng cáo

b) (log_frac15(3x – 5)) > (log_frac15(x +1)) (⇔ 0 2). Chú ý rằng

(log_5(x- 2) = log_left ( frac15 ight )^-1(x- 2) = -log_0,2(x- 2)), nên bất phương trình đã cho tương đương với

(log_0,2x m + log_0,2left( x – m 2 ight) m 3) 

(⇔ x^2- 2x – 3 > 0 ⇔ (x – 3) (x+ 1) > 0)

(⇔ x – 3 > 0 ⇔ x > 3) (do (x > 2)).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 90 toán 12

d) Đặt (t = log_3x) ta được bất phương trình 

(t^2– 5t + 6 ≤ 0 ⇔ 2 ≤ t ≤ 3). Trở ại biến cũ ta được (2 ≤ log_3x ≤3 ⇔) (log_33^2 ≤ log_3x ≤) (log_33^3) (⇔ 9 ≤ x ≤ 27).


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 9 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 2. Mặt cầu
Bài tiếp theoBài 1 trang 53 sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 1. Cho biêt hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.
Danh sách bài tập
Câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Câu hỏi 3 trang 88 Giải tích lớp 12: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:
Câu hỏi 4 trang 89 Giải tích lớp 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1 trang 89 sgk giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Lý thuyết bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Mục lục môn Toán 12


Chương 3. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Xem đầy đủ: Toán lớp 12


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Vai trò của sách với đời sống nhân loại, Từ xa xưa, ông cha ta đã rất đề cao tầm quan trọng của sách,...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Vai trò của sách với đời sống nhân loại. Từ xa xưa, ông cha ta đã rất...
Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986)
Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986). Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới....
Câu 3 trang 126 Sinh 12 nâng cao: Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học
Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao. A. AA = aa = (1- (1/2)n)/2; Aa = (1/2)n. Bài 31: Ôn tập...
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965). Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Xem thêm: Hình Lục Giác Đều Có Bao Nhiêu Đường Chéo, Lục Giác Đều Có Bao Nhiêu Đường Chéo


Câu 7.2 trang 47 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng.Hiện tượng quang điện ngoài
Chọn phát biểu đúng.Hiện tượng quang điện ngoài là.. Câu 7.2 trang 47 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao - CHƯƠNG...