TRỌN BỘ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 9ĐẠI SỐ CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BAĐẠI SỐ CHƯƠNG IITRỌN BỘ BÀI GIẢNG HÌNH HỌC LỚP 9CHƯƠNG IPHẦN ĐẠI SỐPHẦN HÌNH HỌC


Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 9 hình học

ĐẠI SỐCHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

BÀI 1: CĂN BẬC HAI

BÀI 2: CĂN THỨC BẬC HAI

BÀI 3: BÀI 4: LIÊN HỆ GIƯÃ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

BÀI 4: LIÊN HỆ GIƯÃ PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

BÀI 5: BẢNG CĂN BẬC HAI

BÀI 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

BÀI 7: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

BÀI 8: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

BÀI 9: CĂN BẬC BA


ĐẠI SỐCHƯƠNG II

BÀI 1: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ

BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT(TT)

BÀI 3: ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT

BÀI 4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THĂNNGR CẮT NHAU

BÀI 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a khác 0)

ÔN TẬP CHƯƠNG II


ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 3

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 2: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 3 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ

BÀI 4: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

BÀI 5: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁC LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH(tt)

ÔN TẬP CHƯƠNG III


ĐẠI SỐ

CHƯƠNG IV

BÀI 1: HÀM SỐ y = ax2 (a khác 0)

BÀI 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a khác 0)

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

BÀI 4: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

BÀI 5: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

BÀI 6: HỆ THỨC VI - ÉT VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

LUYỆN TẬP - PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

BÀI 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

LUYỆN TẬP - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

ÔN TẬP CHƯƠNG IV


CHƯƠNG I

BÀI 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 2: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

BÀI 3: BẢNG LƯỢNG GIÁC

BÀI 4: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ

ÔN TẬP CHƯƠNG I


CHƯƠNG II

BÀI 1: SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 2: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

BÀI 4: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 5: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 6: TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

BÀI 7: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 8: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN (TT)

ÔN TẬP CHƯƠNG I


CHƯƠNG III

BÀI 1: GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

BÀI 2: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

BÀI 3: GÓC NỘI TIẾP

BÀI 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

BÀI 5: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 6: CUNG CHỨA GÓC

BÀI 7: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

BÀI 8: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

BÀI 9: ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

ÔN TẬP CHƯƠNG III


CHƯƠNG IV

BÀI 1: HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

BÀI 2: HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

LUYỆN TẬP - HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

BÀI 3: HÌNH CẦU - DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 1 Bài 5 Phép Nhân Và Phép Chia Số Tự Nhiên

Trên đây là tron bộ bài giảng môn toán 9. Bài giảng được thiết kế trên nền tảng của phần mềm PowerPoint nên rất dễ sử dụng. Quý thầy, cô có thể tải về và chỉnh sửa lại để phù hợp với bài soạn cũng như đối tượng học sinh của mình. Cuối cùng xin chúc quý thầy, cô sức khoẻ và thành công trong công việc.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BACHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤTCHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNCHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNGCHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒNCHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒNCHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU.

Ngoài ra quý thầy, cô và các bạn có thể tham khảo thêm bài giảngtại đây