Cách 2: Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa để tính: (a^n.b^n=(ab)^n; a^m.a^n=a^m+n;) ( (a^m)^n=a^mn; frac1a=a^-1.)

Lời giải chi tiết:

(9^2 over 5.27^2 over 5 = left( 9.27 ight)^2 over 5 = left( 3^2.3^3 ight)^2 over 5 ) (=left( 3^5 ight)^2 over 5=3^5.2 over 5 = 3^2 = 9)
Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 55 toán 12

LG b

b) (144^3 over 4:9^3 over 4);

Lời giải chi tiết:

( eqalignb) & 144^3 over 4:9^3 over 4 = left( 144:9 ight)^3 over 4 = left( 16 ight)^3 over 4 cr & = left( 2^4 ight)^3 over 4 =2^4.3 over 4 = 2^3 = 8 cr )


LG c

c) (left( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( 0,25 ight)^frac - 52);

Lời giải chi tiết:

(eginarraylleft( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( 0,25 ight)^frac - 52 = left( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( frac14 ight)^frac - 52\ = 16^0,75 + 4^2,5 = left( 2^4 ight)^0,75 + left( 2^2 ight)^2,5\ = 2^4.0,75 + 2^2.2,5 = 2^3 + 2^5\ = 8 + 32 = 40endarray)


LG d

d) (left( 0,04 ight)^ - 1,5 - left( 0,125 ight)^ - 2 over 3);

Lời giải chi tiết:

( eqalignd)& left( 0,04 ight)^ - 1,5 - left( 0,125 ight)^ - 2 over 3 cr & = left( 4 over 100 ight)^ - 1,5 - left( 125 over 1000 ight)^ - 2 over 3 cr & = left( 100 over 4 ight)^1,5 - left( 1000 over 125 ight)^2 over 3 cr & = 25^1,5 - 8^frac23= left( 5^2 ight)^3 over 2 - left( 2^3 ight)^2 over 3 cr & = 5^2.frac32 - 2^3.frac23= 5^3 - 2^2 cr &= 125 - 4 = 121 cr )

fundacionfernandovillalon.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 44 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Tả Hoạt Động Của Một Người Mà Em Yêu Mến, (Hay Nhất)

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.