Câu chẻ hay còn gọi là câu nhấn mạnh là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất gặp rất nhiều trong các bài thi, các bài kiểm tra cũng như trong các cuộc trò chuyện hội thoại bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được toàn bộ cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh. Hãy cùng Step Up tìm hiểu kĩ hơn với bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu chẻ có đáp án


Định nghĩa câu chẻ trong tiếng Anh

Cấu trúc câu chẻ (Cleft Sentences) thường được sử dụng với chức năng nhấn mạnh vào một thành phần trong câu như chủ ngữ, tân ngữ hay trạng từ… Câu chẻ hay câu nhấn mạnh là một dạng câu ghép bao gồm: mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc sử dụng kèm các đại từ quan hệ.

Cấu trúc câu chẻ với “It + be”

Trong tiếng Anh, do tùy thuộc vào từng thành phần được nhấn mạnh ở câu, cấu trúc câu chẻ có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như: chủ ngữ, tân ngữ, trạng từ hoặc một sự việc đáng chú ý nào đó. Chúng ta cùng phân tích từ cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh thường được sử dụng dưới đây nhé.

Cấu trúc chung:

It is/was +… that/whom/who +…

a. Nhấn mạnh chủ ngữ

Cấu trúc:

It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + V

It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V

Ví dụ:

 Lucy is the most intelligent student in my class.

-> It is Lan who/that is the most intelligent student in my class.

My rabbit made neighbors very interested.

-> It was my rabbit that made neighbors very interested

b. Nhấn mạnh tân ngữ

Cấu trúc:

It is/was + tân ngữ (người) + that/whom + S + V

It is/was + tân ngữ (Danh từ riêng) + that + S + V

It is/was + tân ngữ (vật) + that + S + V

Ví dụ:

My dad gave my mom the whole confidential document

-> It was my mom that/whom my dad gave the whole confidential document.

Justin met me at the Hoa’s wedding party

-> It was me that Justin met at the Hoa’s wedding party.

Mary sent her friends a lot of postcards.

-> It was her friends that Mary sent a lot of postcards.

c. Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức, lý do,…)

Cấu trúc:

It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

*

Ví dụ:

Tom’s father bought a new bike last Thursday. (Trạng ngữ chỉ thời gian)

-> It was last Thursday that Tom’s father bought a new bike.

She was born in that house. (Trạng ngữ chỉ nơi chốn)

-> It was in that house that She was born.

My brother could kill computer viruses by using that software. (Trạng ngữ chỉ cách thức lý do)

-> It is by using that software that my brother could kill computer viruses.

My father repaired the motorbike for my sister. (Trạng ngữ chỉ mục đích)

-> It was for my sister that my father repaired the motorbike.

d. Nhấn mạnh trong câu bị động

Cấu trúc:

It + is / was + Noun (vật) + that + be + V3/V-ed (past participle)

It + is / was + Noun / pronoun (người) + who + be + V3/V-ed (past participle)

Ví dụ:

People discuss about this problem.

-> It is this problem that is discussed about. 

(Đó là vấn đề mà mọi người đang thảo luận tới)

Girls gave this actress a lot of flowers and presents

-> It was this actress who was given a lot of flowers and presents. 

(Diễn viên đó được tặng rất nhiều hoa và quà)


REE> Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với WHAT

Đây là loại câu cấu trúc câu chẻ đặc biệt mà thông tin cần nhấn mạnh thường được đặt ở cuối. Do đó, mệnh đề “what” được đặt ở đầu câu và trong một số trường hợp, người ta không chỉ có thể dùng “what” mà còn được dùng các đại từ quan hệ khác như “where”, “why” hay “how”. Do những đặc trưng riêng về vị trí từ loại, cách làm câu chẻ trong tiếng Anh với “what” cũng có nhiều khác biệt so với “it”. 

Cấu trúc:

What clause + V + câu hoặc từ được dùng để nhấn mạnh

Ví dụ:

 What Tim likes to eat for dinner is always hotpot

 (Thứ mà Tim muốn ăn vào bữa tối thì luôn luôn là lẩu).


Một vài cấu trúc câu chẻ nâng cao khác

Bên cạnh những cấu trúc cơ bản thông dụng được sử dụng ở trên, trong tiếng Anh chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp các cách sử dụng nâng cao khác như:

1. Câu chẻ với “wh” đảo ngược

Ví dụ:

A real love is what everybody wants to have.

Tình yêu thực sự là điều mà bất kỳ ai cũng muốn có được.

2. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “all”

Ví dụ:

All I want for this special day is you.

Tất cả những điều anh muốn có trong ngày đặc biệt này là em.

3. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “there”

Ví dụ:

“There is an old book she really wants to have.

Có một cuốn sách cũ cô ấy thực sự rất muốn có được.

4. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “if”

Ví dụ:

If she wants to become a teacher it’s because she admires her teachers a lot.

Nếu cô ấy muốn trở thành giáo viên thì đó là vì cô ấy ngưỡng mộ thầy cô của mình rất nhiều.

Bài tập câu chẻ trong tiếng Anh có đáp án

*

Điền who, that, whom vào chỗ trống

1 .It is her friend ….. Plays the violin very well.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Anh 9 Cấp Tỉnh - 300 Đề Thi Hsg Tiếng Anh 9 Có Đáp Án Mới Nhất

It is by using this software ….. My brother kill computer viruses. It is my friend ….. Justin falls in love with. It was in that town ….. Hoa was born. It was my mom ….. My dad gave the whole confidential document.

Đáp án

that that that/whom that that

Như vậy, để nắm được các cấu trúc, cách sử dụng của các dạng câu chẻ không phải là khó. Chỉ cần làm thêm bài tập cũng như củng cố thêm về từ vựng theo từng chủ đề là các bạn có thể áp dụng các cấu trúc câu chẻ này vào các cuộc hội thoại tiếng Anh hằng ngày rồi. Tiếng Anh Free chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!