... Bài tập Toán khối 11 PHẦN I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCHI. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN1. Hai cung đối nhau: ... Bài tập Tốn khối 11 Bài 8: Một cấp số cộng (an) có a3 + a13 = 80. Tìm tổng S15 của 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó .Bài 9: Một cấp số cộng có 11 số ... 111−−=qquSnn (q ≠1)BÀI TẬP ÁP DỤNGBài 1: Tìm các số hạng của cấp số nhân biết:1/ Cấp số nhân có 6 số hạng mà u1 = 243 và u6 = 12/ Cho q = 41, n = 6, S6 = 2730. Tìm u1, u6 .Bài 2: Cho cấp...

Bạn đang xem: Bài tập giải tích 1 có lời giải


*

*

*

... GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS Nguyễn Bích HuyNgày 26 tháng 1 năm 2005§5. Bài ôn tậpBài 1:Trên X = C<0,1>ta xét metric hội tụ đều. Cho tập hợp ... /∈ A.2. Ta có:f liên tục trên X, nhận giá trị trong R (xem bài tập §3)f(x) = inf f(A) ∀x ∈ A=⇒ A không compact (xem lý thuyết §4).1 Bài 2:Cho (X, d) là không gian metric compact và ánh xạ X → ... F(x)) : x ∈ X}.1. Giả sử f liên tục, chứng minh G là tập đóng.2. Giả sử G là tập đóng và (Y, ρ) là không gian compact, chứng minh f liên tục .Giải1 . Xét tùy ý dãy (xn, f(xn)) ⊂ G mà lim(xn, f(xn))...
*

... Khi giải bài tập trong chương tương ứng.Lời nói đầu vTập I và II của sách chỉ bàn đếnhàm số một biến số(trừ phần không gianmetric trong tập II). Kaczkor, Nowak chắc sẽ còn viết Bài Tập Giải Tích ... Giảng dạy hoặc học giải tích. Cần chú ý rằng, cuốn thứ nhất chỉ có bài tập và đáp số. Cuốn thứ hai cho lờigiải chi tiết đối với phần lớn bài tập của cuốn thứ nhất và một số bài toán khác.Lần này ... Như cho các sinh viên đại học ngành toán.Cáckiếnthứccơbảnđểgiảicácbàitậptrongsáchnàycóthểtìmtrong5. Nguyễn Duy Tiến ,Bài Giảng Giải Tích, Tập I, NXB Đại Học Quốc Gia HàNội, 2000.6. W. Rudin,Principles...
*

... Khi giải bài tập trong chương tương ứng.Lời nói đầu vTập I và II của sách chỉ bàn đếnhàm số một biến số(trừ phần không gianmetric trong tập II). Kaczkor, Nowak chắc sẽ còn viết Bài Tập Giải Tích ... Giảng dạy hoặc học giải tích. Cần chú ý rằng, cuốn thứ nhất chỉ có bài tập và đáp số. Cuốn thứ hai cho lờigiải chi tiết đối với phần lớn bài tập của cuốn thứ nhất và một số bài toán khác.Lần này ... Như cho các sinh viên đại học ngành toán.Cáckiếnthứccơbảnđểgiảicácbàitậptrongsáchnàycóthểtìmtrong5. Nguyễn Duy Tiến ,Bài Giảng Giải Tích, Tập I, NXB Đại Học Quốc Gia HàNội, 2000.6. W. Rudin,Principles...

Xem thêm: Sự Thật Đáng Ngạc Nhiên Về Vitamin Tổng Hợp Là Gì ? Những Điều Cần Biết


... Bài tập Giải Tích 2 ThS. Lê Hoàng Tuấn BÀI TẬP GIẢI TÍCH 2CHƯƠNG I: TÍCH ... Là mặt 20,10,2 ≤≤≤≤= yxxzBài 1 2 : Tính tích phân ∫∫++=SdSyzyxyI )(2, với S là mặt 20,10,1 ≤≤≤≤=++ zyzyxCHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG – TÍCH PHÂN MẶTBài 1: Tính các tích phân đường (trên mặt ... đến )0,2 (Bài 2: Tính các tích phân sauBộ môn Toán - Lý, trường ĐH CNTT Trang8 Bài tập Giải Tích ...
... )751552322++++xxlogxxlog 2 Bài2 : Giải hệ bất phơng trình: >+++ 26 1,607 20
16 2,106 54
4 943 9