Tổng hợp hơn 100 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh củng cố lại kiến thức và các dạng bài tập. Chuyên đề thuộc chương 3, toán lớp 12 và là một trong những chuyên đề quan trong bậc nhất trong phần toán luyện thi THPT QG.


Phân dạng bài tập trắc nghiệm nguyên hàm

Bao gồm 5 dạng bài chủ đạo sau:

Nguyên hàm từng phầnNguyên hàm của hàm số lượng giácNguyên hàm của hàm số mũ, lôgaritNguyên hàm của hàm số chứa căn thứcNguyên hàm từng phần

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng máy tính kiểm tra bằng định nghĩa.

Tài liệu về bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải

Thông tin tài liệu
Tên tài liệuTổng ôn tập Trắc Nghiệm Nguyên Hàm
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang33
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu

Trắc nghiệm nguyên hàm cơ bảnTrắc nghiệm nguyên hàm của hàm số hữu tỉTrắc nghiệm nguyên hàm từng phầnTrắc nghiệm nguyên hàm có điều kiệnTrắc nghiệm nguyên hàm hàm ẩn