Sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world - Kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài tập Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9

*

A. Pronunciation (trang 16 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct columns. (Viết các từ sau vào đúng cột)

hour

nose

flower

cold

tower

boat

old

around

low

our

*

Đáp án:

/əʊ/

/aʊ/

boat

hour

nose

flower

old

around

cold

tower

low

ourr

Exercise 2. Read aloud the short poem. Pay attention to the underlined words. (Đọc to một bài thơ ngắn. Chú ý các từ được gạch chân)

*

In Novemberit’s very cold.

The temperature is usually low.

There are no flowers anywhere to see.

Onlywhite snow falling everywhere.

Don’t play outdoor without warm clothes.

Or you’ll catch a serious cold with running nose.

Xem thêm: Shounen Ai Là Gì, Shounen, Phân Biệt Yaoi Và Shounen Ai Là Gì

Hướng dẫn:Học sinh tự thực hành theo yêu cầu đề bài.

B. Vocabulary & Grammar (trang 16, 17, 18 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Match the cities and the countries. (Hãy nối các thành phố với các nước)

*

Cities

Countries

1. London

a. Thailand

2. Sydney

b. Sweden

3. Bangkok

c. France

4. Stickholm

d. The United Kingdom

5. Paris

e. Australia

Đáp án:

1. D

2. E

3. A

4. B

5. C

Exercise 2. Put these adjectives into the positive or negative box (Đặt những tính từ vào hộp tích cực hoặc tiêu cực)