Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục Bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Tính từ và trạng từMột số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ đuôi ing và ed

Trước khi làm Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tính từ tận cùng bằng -ing và -ed trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed:

Bài 1: Complete the sentences for each situation. Use the word in brackets + -ing or –ed.

1. The film wasn"t as good as we had expected. (disappoint...)

a The film was disappointing.

b We were disappointed with the film.

2. Donna teaches young children. It"s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust...)

a She enjoys her job but it"s often ............... .

b At the end of a day"s work, she is often ........ .

3. It"s been raining all day. I hate this weather. (depress...)

a This weather is ............... .

b This weather makes me ............... .

c It"s silly to get ...... Because of the weather.

4. Clare is going to Mexico next month. She has never been there before. (excit...)

a It will be an ....... Experience for her.

b Going to new places is always ............... .

c She is really ...... About going to Mexico.

Hiển thị đáp án

2. A exhausting

b exhausted

3. A depressing

b depressed

c depressed

4. A exciting

b exciting

c excited


Bài 2: Choose the correct word.

1. I was disappointing/disappointed with the film. I had expected it to be better. (disappointed is correct)

2. Are you interesting/interested in football?

3. The football match was very exciting/excited. I enjoyed it.

4. It"s sometimes embarrassing/embarrassed when you have to ask people for money.

5. Do you easily get embarrassing/embarrassed?

6. I had never expected to get the job. I was really amazing/amazed when I was offered ot.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing/astonished progress.

8. I didn"t find the situation funny. I was not amusing/amused.

9. It was a really terrifying/terrified experience. Afterwards everybody was very shocking/shocked.

10. Why do you always look so boring/bored? Is your life really so boring/bored?

11. He"s one of the most boring/bored people I"ve ever met. He never stops talking and he never says anything interesting/interested.

Hiển thị đáp án

2. Interested

3. Exciting

4. Embarrassing

5. Embarrassed

6. Amazed

7. Astonishing

8. Amused.

9. Terrifying .... Shocked

10. Bored .... Boring

11. Boring .... Interesting


Bài 3: Complete each sentence using a word from the box:
amusing/amused annoying/annoyed boring/bored

confusing/confused disgusting/disgusted exciting/excited

exhausting/exhausted interesting/interested surprising/surprised

1. He works very hard. It"s not surprising that he"s always tired.

2. I"ve got nothing to do. I"m .... .

3. The teacher"s explanation was .... . Most of the students didn"t understand it.

4. The kitchen hadn"t been cleaned for ages. It was really .... .

5. I seldom visit are galleries. I"m not particularly .... In art.

6. There"s no need to get .... Just because I"m a few minutes late.

7. The lecture was .... I fell asleep.

8. I"ve been working very hard all day and now I"m .... .

9. I"m starting a new job next week. I"m very .... About it.

10. Steve is very good at telling funny stories. He can be very .... .

11. Liz is a very .... Person. She know a lot, she"s travelled a lot and she"s done lots of different things.

Hiển thị đáp án

2. Bored

3. Confusing

4. Disgusting

5. Interested

6. Annoyed

7. Boring

8. Exhausted

9. Excited

10. Amusing

11. Interesting


Đã có app fundacionfernandovillalon.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: 5 Bài Văn Tả Một Cây Cổ Thụ Lớp 5, Tả Một Cây Cổ Thụ Hay Chọn Lọc

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/fundacionfernandovillalon.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.fundacionfernandovillalon.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.