Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II. fundacionfernandovillalon.com mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp các bạn học sinh lớp 3 tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 kì 2

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Rct Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rct


............................................................

Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*