Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

*

1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 19

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

2. Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

3. Một gia đình bố, mẹ và hai con (4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không thay đổi?

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m B. 700m C. 105m D. 200m

Đáp án

1. 

Tóm tắt

15 công nhân sửa xong: 6 ngày

…? công nhân sửa xong : 3 ngày

6 ngày so với 3 ngày thì giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa xong đoạn đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân cần bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

2. 

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: …? gói kẹo

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là:

(7500:5000 = 10 over 15) (lần)

Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua được là:

(15 imes 10 over 15 = 10) (gói kẹo)Quảng cáo

Đáp số: 10 gói kẹo

3.

Xem thêm: Ví Dụ Kiểu Dữ Liệu Boolean Là Gì, Kiến Thức Về Boolean Là Gì

 

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: bình quân thu nhập….? đồng mỗi người.

Tổng số người trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập hàng tháng của gia đình (4 người) là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một con là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người bị giảm khi gia đình có thêm một con là: