Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục Bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Giới từ (Preposition)Một số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn)
Trang trước
Trang sau

Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn

Trước khi làm Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn):

Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:
the west coast the world the back of the class the sky

the front row the right the back of this card the way to work

1. It was a lovely day. There wasn"t a cloud in the sky.

2. In most countries people drive .....

3. What is the tallest buiding .....?

4. I usually buy a newspaper .... In the morning.

5. San Francisco is .... Of the United States.

6. We went to the theatre last night. We had seats ......

7. I couldn"t hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting ......

8. I don"t haeve your address. Could you write it .... ?

Hiển thị đáp án

2. On the right

3. In the world

4. In the way to work

5. On the went coast

6. In the front now

7. At the back of the class

8. On the back of this card


Bài 2: Complete the sentences with in, at or on.

1. Write your name at the top of the page.

2. Is your sister .... This photograph? I don"t recognize her.

3. I didn"t feel very well when I woke up, so I stayed .... Bed.

4. We normally use the front entrance to the building but there"s another one .... The back.

5. Is there anything interesting .... The paper today?

6. There was a list of names, but my name wasn"t .... The list.

7. .... The end of the street,there is a path leading to the river.

8. I love to look up at the starts .... The sky at night.

9. When I"m a passenger in a car, I prefer to sit .... The front.

10. It"s a very small village. You probably won"t find it .... Your map.

11. Joe works .... The furniture department of a large store.

12. Paris is .... The river Seine.

13. I don"t like cities. I"d much prefer to live .... The country.

14. My office is .... The top floor. It"s .... The left as you come out of the lift.

Hiển thị đáp án

2. In

3. In

4. At

5. In

6. On

7. At

8. In

9. In

10. On

11. In

12. On

13. In

14. On .... On


Quảng cáo

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube fundacionfernandovillalon.com


Đã có app fundacionfernandovillalon.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Power Bank Là Gì ? Giải Thích Nghĩa Từ, Ví Dụ Cụ Thể Giải Thích Nghĩa Từ, Ví Dụ Cụ Thể

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/fundacionfernandovillalon.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.fundacionfernandovillalon.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.