Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, gồm 60 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề

Thông qua tài liệu này các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? Nếu là mệnh đề thì chỉ tính đúng, sai của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b)

*
 là 1 số vô tỷ

c) 4 x+3

Câu 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1637 chia hết cho 5

b)

*

c)

*
*
để viết các mệnh đề sau:

a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó.

b) Mọi số thực cộng với 0 đều bằng chình nó

c) Có một số hữu tỷ nhỏ hơn nghịch đảo của nó

d) Moi số tư nhiên đều lớn hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời mối mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

*

Câu 9. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 10. Lập mệnh đề phủ của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) Có một tam giác cân không phải là tam giác đều

Câu 11. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Hôm nay là thứ mấy?

B. Các bạn hãy học đi!

C. An học lớp mấy?

D. Việt Nam là một nước thuộc Châu Á.

Câu 12.

Xem thêm: Làm Chủ Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được Bài Tập ), Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. 10 là số chính phương

B. A+b=c

C.

*


D. 2 n+1 chia hết cho 3

.....................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
fundacionfernandovillalon.comLink fundacionfernandovillalon.com chính thức:

Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp fundacionfernandovillalon.com Xem*