*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

fundacionfernandovillalon.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài tập Phương trình đường thẳng Toán lớp 12, tài liệu bao gồm 45 trang, tuyển chọn 78 bài tập Phương trình đường thẳng đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết, đáp án và lời giải, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT môn Toán sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Bạn đang xem: Bài tập về phương trình đường thẳng lớp 10 có đáp án

Tài liệu Lý thuyết, bài tập về Phương trình đường thẳng có đáp án gồm các nội dung sau:

A. Xác định các yếu tố cơ bản của đường thẳng

- Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết trọng tâm cần nhớ và 20 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

B. Viết phương trình đường thẳng

- Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết trọng tâm cần nhớ và 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

C. Khoảng cách - Góc

- Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết trọng tâm cần nhớ và 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

D. Vị trí tương đối

- Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết trọng tâm cần nhớ và 13 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

*

Vấn đề 19 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Véctơ chỉ phương u→ của đường thẳng d là véctơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d.

Nếu d có một véctơ chỉ phương làu→ thì ku→cũng là một véctơ chỉ phương của d.

Nếu có hai véctơn1→ và n2→ cùng vuông góc với d thì d có một véctơ chỉ phương làu→=n1→;n2→

Để viết phương trình đường thẳng d, ta cần tìm điểm đi qua và một véctơ chỉ phương.

Nếu đường thẳng Qua Mx0;y0;z0VTCPud→=a1;a2;a3thì ta có hai dạng phương trình đường thẳng:

Phương trình đường thẳng d dạng tham sốx=x0+a1ty=y0+a2tz=z0+a3t(t∈ℝ)

Phương trình đường thẳng d dạng chính tắcx-x0a1=y-y0a2=z-z0a3(a1.a2.a3 khác 0)

Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:  x -1 2=y - 2 3=z +1-1. Điểm nào sau đây thuộc d ?

A.P(1; 2; - 1). B.M (-1; - 2;1). C.N (2;3; - 1). D.Q (-2; -3;1).

Câu 2. Trong không gian Oxyz , đường thẳng d :  x -12=y - 2 -1=z - 32đi qua điểm nào sau đây?

A. Q (2; -1; 2) . B. M (-1; -2; -3) . C. P(1;2; 3) . D. N (-2;1; -2) .

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳngd :x + 21 =y -1-3= z - 3 2. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. u2→=(1; -3; 2). B. u3→= (-2;1;3). C. u1→=(-2;1; 2). D. u4→=(1;3; 2).

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : x -12= y - 3-5 = z + 23. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

A. u→=(2;5;3) . B. u→=(2; -5;3) . C. u→=(1;3;2) . D.u→=(1;3;-2) .

Xem thêm: 2 Khí Không Màu Không Hóa Nâu Trong Không Khí, Khí Không Màu Hóa Nâu Trong Không Khí Là Gì

Câu 5. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : x - 3 1= y +1 -2= z - 53. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

A. u1→= (3; -1;5) . B. u3→= (2;6; -4) . C. u4→= (-2; -4;6) . D. u2→= (1; -2;3)

Câu 6. Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộc đường thằngd : x + 2 1=  y - 11 =z + 22 .