Vậy các nguyên tố hoá học là gì, có ký hiệu như thế nào và nguyên tử khối của chúng bằng bao nhiêu? chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bảng ký hiệu hóa học

Nguyên tố hoá học là gì? Bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập thuộc phần: Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

I. Nguyên tố hoá học là gì?

- Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân. Số proton trong hạt nhân là đặc trưng của nguyên tố.

- Các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học có tính chất hoá học như nhau

*

II. Ký hiệu hoá học của các nguyên tố

- Mỗi nguyên tố hoá học thường được biểu diễn ngắn gọn bằng 1 hoặc 2 chữ cái (chữ cái đầu viết hoa), gọi là ký hiệu hoá học của nguyên tố, ví dụ:

Ký hiệu hoá học của Nguyên tố Hiđro là H, nguyên tố Canxi là Ca, nguyên tố Cacbon là C,...

- Theo quy ước, mỗi ký hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó, ví dụ: Muốn chỉ 2 nguyên tử của Hidro ta viết 2H.

* Bảng ký hiệu hoá học các nguyên tố Tiếng Anh và Tiếng Việt

 Tên tiếng Anh Tên Tiếng Việt Ký hiệu nguyên tố Số proton
actiniumactiniAc89
americiumamericiAm95
stibiumantimonSb51
argonumagonAr18
arsenicumasenAs33
astatiumastatinAt85
baryumbariBa56
berkeliumberkeliBk97
berylliumberylliBe4
bismuthumbitmutBi83
bohriumbohriBh107
borumboB5
bromumbrômBr35
carboneumcacbonC6
ceriumxeriCe58
caesiumxêziCs55
stannumthiếcSn50
curiumcuriumCm96
darmstadtiumdarmstadtiDs110
kaliumkaliK19
dubniumdubniDb105
nitrogeniumnitơN7
dysprosiumdysprosiDy66
einsteiniumeinsteiniEs99
erbiumerbiEr68
europiumeuropiEu63
fermiumfermiFm100
fluorumfloF9
phosphorusphốtphoP15
franciumfranxiFr87
gadoliniumgadoliniGd64
galliumgalliGa31
germaniumgermaniGe32
hafniumhafniHf72
hassiumhassiHs108
heliumheliHe2
aluminiumnhômAl13
holmiumholmiHo67
magnesiummagiêMg12
chlorumcloCl17
chromiumcromCr24
indiumindiIn49
iridiumiridiIr77
iodumiốtI53
cadmiumcadmiCd48
californiumcaliforniCf98
cobaltumcobanCo27
kryptonkryptonKr36
siliciumsilicSi14
oxygeniumôxyO8
lanthanumlantanLa57
laurentiumlawrenciLr103
lithiumlitiLi3
lutetiumlutetiLu71
manganummanganMn25
cuprumđồngCu29
meitneriummeitneriMt109
mendeleviummendeleviMd101
molybdaenummolypdenMo42
neodymiumneodymiNd60
neonneonNe10
neptuniumneptuniNp93
niccolumnikenNi28
niobiumniobiNb41
nobeliumnobeliNo102
plumbumchìPb82
osmiumosmiOs76
palladiumpaladiPd46
platinumbạch kimPt78
plutoniumplutoniPu94
poloniumpoloniPo84
praseodymiumpraseodymiPr59
promethiumpromethiPm61
protactiniumprotactiniPa91
radiumradiRa88
radonradonRn86
rheniumrheniRe75
rhodiumrhodiRh45
roentgeniumroentgeniRg111
hydrargyrumthủy ngânHg80
rubidiumrubidiRb37
rutheniumrutheniRu44
rutherfordiumrutherfordiRf104
samariumsamariSm62
seaborgiumseaborgiSg106
seleniumselenSe34
sulphurlưu huỳnhS16
scandiumscandiSc21
natriumnatriNa11
strontiumstrontiSr38
argentumbạcAg47
tantalumtantaliTa73
technetiumtecnetiTc43
telluriumteluaTe52
terbiumterbiTb65
thalliumtaliTl81
thoriumthoriTh90
thuliumthuliTm69
titaniumtitanTi22
uraniumuraniU92
vanadiumvanadiV23
calciumcanxiCa20
hydrogeniumhiđrôH1
wolframiumvolframW74
xenonxenonXe54
ytterbiumytterbiYb70
yttriumyttriY39
zincumkẽmZn30
zirconiumzirconiZr40
aurumvàngAu79
ferrumsắtFe26

III. Nguyên tử khối của nguyên tố hoá học

- Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ

- Khối lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: lấy 1/12 khối lượng nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC), kí hiệu là u

- Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng nguyên tử

- Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

- Có thể so sánh độ nặng nhẹ giữa các nguyên tố bằng việc lập tỉ số giữa các nguyên tử khối:

° Nếu lớn hơn 1: nặng hơn

° Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn

° Nếu bằng 1: bằng nhau

* Ví dụ: Giữa nguyên tử oxi và photpho, nguyên tử nào nhẹ hơn:

Ta lập tỉ số  khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

- Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5 trang 20 SGK hoá 8: Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

* Lời giải bài 5 trang 20 SGK hoá 8: 

♦ Nguyên tử magie (Mg):

- Nặng hơn bằng  lần nguyên tử cacbon (C)

- Nhẹ hơn bằng  lần nguyên tử lưu huỳnh(S)

- Nhẹ hơn bằng lần nguyên tử nhôm (Al)

Bài 6 trang 20 SGK hoá 8: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

* Lời giải bài 6 trang 20 SGK hoá 8: 

- Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

- Vậy X là nguyên tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK hoá 8:  a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10-23g. B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g. D. 3,990.10-23g.

* Lời giải bài 7 trang 20 SGK hoá 8: 

a) Ta có khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 (g) và bằng 12 đvC.

⇒ khối lượng của 1 đơn vị cacbon là: 1đvC = =1,66.10-24

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

MAl = 27x 1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g. ⇒ Đáp án: C.4,482.10-23g.

Xem thêm: Đề Thi Vào 10 Môn Toán Hà Nội 2018, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp Hà Nội Năm Học 2018

Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập - Hóa 8 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được fundacionfernandovillalon.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.