1 đvC =$dfrac112$ khối lượng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

Đang xem: Nguyên tử khối bari

Lời giải của GV fundacionfernandovillalon.com

Nguyên tử khối của Bari là 137 đvC

Mà 1 đvC = $dfrac112$khối lượng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

=> 137 đvC = $137.dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$ = 2,275.10-22 gam

Đáp án cần chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố hiđro, đó là nguyên tử nguyên tố nào? Cho biết số p và số e trong nguyên tử X.

Cho các nguyên tố hóa học sau: Hiđro (H); Natri (Na); Cacbon (C); Clo (Cl); Magie (Mg); Sắt (Fe); Nhôm (Al). Số nguyên tố kim loại là:

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.


READ: Kclo3 Ra Kcl Lời Giải Đầy Đủ Mọi Phương Án Cho Phương Trình Hóa Học Này