Khái niệm sự điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Các dạng bài tập về sự điện li? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của nhé!

Nội dung chính

Sự điện li là gì?Thí nghiệmĐịnh nghĩaNguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nướcPhân loại các chất điện liChất điện li mạnhChất điện li yếuChất không điện liCác dạng bài tập liên quan đến sự điện liVideo liên quan

Sự điện li là gì?

Thí nghiệm

Kiểm tra tính dẫn điện của một số hóa chất là NaCl khan, NaOH khan, dung dịch sacarozơ, ancol etylic, nước cất và dung dịch natri clorua.

Bạn đang xem: Các chất không điện li


Giải thích: Cho dụng cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt những cốc đựng những chất khác nhau. Bóng đèn phát sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó có tính dẫn điện. ​Kết luận:Dung dịch Axit, bazơ và muối đều dẫn điện .

*

Định nghĩa

Chất dẫn điện:là những axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy .Chất không dẫn điện:

các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất,

Sự điện li là gì?Đây là quy trình phân ly những chất trong nước ra ionChất điện li:là những chất tan trong nước phân li thành cac ion=> Như vậy axit, bazơ, muối là những chất điện li .

Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước

Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra những ion làm cho dung dịch của chúng dẫn điện .Quá trình phân li những chất trong H2O ra ion là sự điện li .Những chất tan trong nước ( H2O ) phân li thành những ion gọi là chất điện li .Sự điện li được màn biểu diễn bằng pt điện li :( NaCl rightarrow Na ^ + + Cl ^ – )( HCl rightarrow H ^ + + Cl ^ – )( NaOH rightarrow Na ^ + + OH ^ – )

Phân loại các chất điện li

Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là gì?Đây là những chất khi tan trong nước phân li trọn vẹn ra ionCác chất điện li mạnhAxit mạnh ( ( HCl, H_ 2 SO_ 4 , HNO_ 3 , ) )Bazơ mạnh ( ( NaOH, KOH, Ba ( OH ) _ 2 , ) )Hầu hết những muốiPhương trình điện li :Với axit : ( HCl rightarrow H ^ + + Cl ^ – )Với bazơ ( NaOH rightarrow Na ^ + + OH ^ – )Với muối ( Na_ 2 SO_ 4 rightarrow Na ^ + + SO_ 4 ^ 2 – )

Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là gì?

Đây là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Chất điện li yếu :Axit yếu ( ( H_ 2 S, CH_ 3 COOH, HF, ) )Bazơ yếu ( ( Mg ( OH ) _ 2 , ) )Muối ( HgCl_ 2 , Hg ( CN ) _ 2 , )Phương trình chất điện li :Ví dụ trong dung dịch ( CH_ 3 COOH ) cứ 100 phân tử hòa tan thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li .

Xem thêm: Thuật Hoài Phạm Ngũ Lão ) - Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài)

Chất không điện li

Là những chất như ( C_ 6 H_ 12 O_ 6 , C_ 12 H_ 22 O_ 11 , C_ 6 H_ 6 , C_ 2 H_ 5 OH, )Lưu ý: Các chất ( AgCl, BaSO_ 4 , Fe ( OH ) _ 2 , ) thường được được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên trong thực tiễn vẫn có sự hòa tan một lượng chất rất nhỏ, phần bị hòa tan hoàn toàn có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào chất điện li .

Các dạng bài tập liên quan đến sự điện li

Ví dụ 1: Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: (HNO_3,Mg(OH)_2, Ba(OH)_2, HCl, H_2SO_4, H_2S)

Cách giải

Các chất điện li mạnh là : ( HNO_ 3 , Ba ( OH ) _ 2 , HCl, H_ 2 SO_ 4 )

Phương trình điện li