Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 giúp các em hệ thống lại trọn bộ công thức Hóa học 12 quan trọng, để biết cách giải nhanh các bài tập Hóa học, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học 12

*

*Mối quan hệ giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giữa số mol khí và thể tích khí ở đktc.

*

* Số trieste tạo từ n axit và Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học. Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1 C2
1C 1C 1 đồng phân
2C H 1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

*

*

*

*

*

*

…………………

Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 giúp các em hệ thống lại trọn bộ công thức Hóa học 12 quan trọng, để biết cách giải nhanh các bài tập Hóa học, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học.

*

*Mối quan hệ giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giữa số mol khí và thể tích khí ở đktc.

Xem thêm: Vectơ Không Gian - Lý Thuyết Các Định Nghĩa Về Véc Tơ Toán 10

*

* Số trieste tạo từ n axit và Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học. Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).