Trong các bài trước, chúng ta đã học 7 trong 8 dạng toán về phân số trong chương trình lớp 6 và ôn tập toán lớp 6 nâng cao. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang dạng thứ 8, cũng là dạng toán cuối cùng trong chương trình phân số, và cũng là dạng cuối cùng trong chương trình đại số lớp 6 đó là dạng bài tập toán đố lớp 6. Dạng toán đố thuộc bài tập chương 3 toán lớp 6 này là dạng toán luôn luôn có trong các đề thi bất kể là thi học kỳ hay các đề thi nâng cao lớp 6. Toán đố rất đa dạng, có các kiến thức về phân số, về tỷ số phần trăm, về bài toán tính tuổi … nói chung là các em sẽ cần tư duy logic với các dạng bài toán này nhé.

Bạn đang xem: Các dạng toán đố lớp 6


8 dạng toán phân số lớp 6 nâng cao

0. Lý thuyết cơ bản về phân số lớp 6

1. Rút gọn phân số – phân số tối giản

2. Thực hiện phép tính phân số lớp 6 nâng cao

3. Tìm X để biểu thức nguyên lớp 6 nâng cao

4. Các dạng toán so sánh lớp 6 nâng cao

5. Dạng toán chứng minh lớp 6

6. Các bài toán tìm x lớp 6

7. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

8. Các bài toán đố quen thuộc


Tiết 1 về Bài tập Toán đố chương 3 toán lớp 6

Bài 1.Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn.Vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể,vòi thứ hai chảy trong 8 giờ đầy bể.Vòi thứ ba tháo 5 giờ thì bể cạn. Cho bể đang cạn,nếu mở cả 3 vòi sau 1 giờ thì chảy được vào bao nhiêu phần bể?

Bài 2.Một lớp học có 50 học sinh.Số học sinh⁡ giỏi chiếm 2/5 số học sinh⁡ cả lớp. Số học sinh khá chiếm 5/6 số học sinh⁡ còn lại. Số học sinh⁡ còn lại là số học sinh xếp loại trung bình.Tính số học sinh⁡ trung bình của lớp?

Bài 3.Các phường 1,2,3 có 24000 dân.Tính số dân của mỗi phường,biết rằng 2/3 số dân ở phường 1 bằng 50% số dân ở phường 2 và bằng 0,4 số dân ở phường 3.

Bài 4.Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m.Nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất, 1/5 tấm vải thứ hai và 2/5 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải?

Bài 5.Một số đoạn dây có cùng độ dài 2/3 m .Với một cái kéo cắt dây,bạn làm thế nào để có một đoạn dây dài 1/2 m?

Bài 6.

Xem thêm: Kể Tóm Tắt Bài Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng Ngắn Nhất, Tóm Tắt: Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng Ngắn Nhất

Trong giờ ra chơi,lớp 6A có số học sinh⁡ trong lớp bằng 5 lần số học sinh ngoài lớp.Sau đó 2 học sinh⁡vào trong lớp ,lúc này số học sinh ở trong lớp gấp 7 lần số học sinh ở ngoài lớp.Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Biết rằng buổi học hôm ấy lớp học không có học sinh⁡ nào vắng mặt.