Các bạn sẽ bước vào phân môn hình học đầu tiên của chương trình THPT, chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm vectơ, một khái niệm hoàn toàn mới. Đây là khái niệm cơ bản và nền tảng, làm cơ sở cho Hình học của cả lớp 10, 11, 12.

Bạn đang xem: Các định nghĩa toán 10


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vectơ là gì?

1.2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng

1.3. Hai vectơ bằng nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 1 chương 1 hình học 10

3.1 Trắc nghiệm về vectơ

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về vectơ

4.Hỏi đáp vềbài 1 chương 1 hình học 10


Nhắc lại kiến thức đã học ở các lớp trước về phân môn Vật lý, chúng ta đã tiếp xúc với các đại lượng như vận tốc, gia tốc, lực... Là các đại lượngcó hướng.

*

Hình trên cho chúng ta về các vectơ, chúng ta viết:(veca;vecb)

Trong(veca), A là điểm đầu, B là điểm cuối, ta gọi(veca)hay(vecAB)

Trong(vecb), C là điểm đầu, D là điểm cuối, ta gọi(vecb)hay(vecCD)

Định nghĩa

Vectơlà một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối.

Vectơ không

Vectơ có điểm đầu trùng với điểm cuối, ta gọi làvectơ-không.


1.2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng


*

Hình trên cho chúng ta thấy vectơ AB song song với đường thẳng d, vậy ta nói, vectơ AB có giá là đường thẳng d

Định nghĩa

Hai vectơ được gọi là cùng phương khi và chỉ khi chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Xét hình vẽ sau gồm cặp vectơ cùng phương:

*

Ta có các cặp vectơ cùng phương, tuy nhiên, hình thứ nhất ta có các vectơ cùng hướng

Ở hình thứ hai, ta nhận được vectơ ngược hướng.

Kết luận:

Như vậy, Nếu hai vectơ cùng phương thì hoặc là chúng cùng hướng, hoặc là chúng ngược hướng.


1.3. Hai vectơ bằng nhau


Chúng ta đi ví dụ cụ thể sau:

*

Cho hình bình hành ABCD. Chúng ta có các nhận xét sau:

(AB=CD;AD=BC)

Vì vậy, ta kết luận:(vecAB=vecDC; vecAD=vecBC)

Và(vecAB=-vecCD; vecAD=-vecCB).

Định nghĩa

Hai vectơ được gọi là bằng nhau khi chúng cùng hướng và cùng độ dài.Nếu hai vectơ(veca)và(vecb)bằng nhau thì ta viết(veca=vecb).


Bài tập minh họa


Bài 1:

Hãy nêu những điểm khác nhau giữa vectơ và đoạn thẳng

Hướng dẫn:

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, có điểm gốc và điểm ngọn, có độ lớn.

Bài 2:

Hãy chỉ ra các vectơ cùng phương trong hình dưới đây

*

Hướng dẫn:

Các vectơ có cùng phương là(veca)và(vecc)

(vecb)và(vece)

(vecu),(vecw)và(vecd)

Bài 3:

Với hình vẽ trên, ta nhận được vectơ nào cùng hướng?

Hướng dẫn:

Ta có các vectơ cùng hướng đó là(vecw)và(vecu)

Bài 4:

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O, viết các vectơ bằng với vectơ(vecAB)

Hướng dẫn:

*

Ta có các vectơ bằng vớivectơ(vecAB)đó là:

(vecAB=vecFO=vecOC=vecED)


3. Luyện tập Bài 1 chương 1 hình học 10


Các bạn sẽ bước vào phân môn hình học đầu tiên của chương trình THPT, chúng ta sẽ bắt đầu vớikhái niệm vectơ, một khái niệm hoàn toàn mới. Đây là khái niệm cơ bản và nền tảng, làm cơ sở cho Hình học của cả lớp 10, 11, 12.


3.1 Trắc nghiệm về vectơ


Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1 Bài 1 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.


Câu 1:Khẳng định nào là không đúng?


A.Nếu hai vectơ khác vectơ không cùng hướng với nhau thì có giá song song hoặc trùng nhauB.Vectơ không cùng phương với mọi vectơC.Hai vectơ có cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng hướngD.Hai vectơ khác vectơ không ngược hướng nhau thì cùng phương

Câu 2:

Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M. Hãy tìm khẳng định đúng

*


A.(vecAM=vecBM)B.(vecAM=-vecBM)C.(vecAM=vecAB)D.(vecAM=-vecAB)

Câu 3:

Cho bát giác đều ABCDEFGH. Vectơ bằng với vectơ(overrightarrow BC )là:

*


A.(overrightarrow FG )B.(overrightarrow ED )C.(overrightarrow DE )D.(overrightarrow GF )

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!


3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về vectơ


Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 10 Chương 1 Bài 1sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGKhình học 10Cơ bản và Nâng cao.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 150 : Thực Hành, Bài 150 : Thực Hành

Bài tập 1 trang 7 SGK Hình học 10

Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 7 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 7 SGK Hình học 10

Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.2 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.3 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.4 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.5 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.6 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1.7 trang 10 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 8 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 8 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 8 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 8 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 8 SGK Hình học 10 NC


4. Hỏi đáp về bài 1 chương 1 hình học 10


Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.


-- Mod Toán Học 10 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Hình học 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Hình học 10 Bài 3: Tích của vectơ với một số
Hình học 10 Bài 4: Hệ trục tọa độ
Hình học 10 Ôn tập chương 1 Vectơ
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Toán 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Toán 10

Giải BT sách nâng cao Toán 10

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 1


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 Kết Nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Kết Nối Tri Thức

Văn mẫu 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)


Tiếng Anh 10

Giải Tiếng Anh 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10

Unit 1 Tiếng Anh lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 1


Vật lý 10

Vật lý 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Vật Lý 10

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 10

Trắc nghiệm Vật Lý 10

Vật lý 10 Chương 1


Hoá học 10

Hóa học 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Hóa học 10

Giải BT sách nâng cao Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hoá Học 10 Chương 1


Sinh học 10

Sinh học 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Sinh 10

Giải BT sách nâng cao Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Sinh Học 10 Chương mở đầu


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Lịch sử 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10

Lịch Sử 10 Chương 1 LSTG Cổ Đại


Địa lý 10

Địa Lý 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 Bản Đồ


GDKT & PL 10

GDKT & PL 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

GDCD 10 Học kì 1


Công nghệ 10

Công nghệ 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Công nghệ 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10

Công nghệ 10 Chương 1


Tin học 10

Tin học 10 Kết Nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10

Tin học 10 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Lịch sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Đọc Tiểu Thanh kí - Ngữ văn 10

Tổng quan văn học Việt Nam

Lập dàn ý bài văn tự sự

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2

Văn mẫu truyện Tấm Cám chọn lọc


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

fundacionfernandovillalon.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247