Các phản ứng hóa học lớp 8

1. Phản ứng hóa hợp2. Phản ứng phân hủy3. Phản ứng oxi hóa khử4. Phản ứng thế5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

Các loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ được VnDoc biên soạn giúp các bạn học sinh hệ thống lại các phản ứng hóa học lớp 8 sẽ gặp, giúp các bạn học sinh biết cách phân loại các phản ứng hóa học. Từ đó vận dụng tốt vào làm các dạng bài tập viết và cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Các loại phản ứng hoá học


1. Phản ứng hóa hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Ví dụ phản ứng hóa hợp

4P + 5O2 2P2O5

3Fe + 2O2 Fe3O4

CaO + H2O Ca(OH)2

Na2O + H2O 2NaOH

N2O5 + 3H2O 2HNO3

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

SO3 + H2O H2SO4

2. Phản ứng phân hủy

Định nghĩa: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

Ví dụ phản ứng phân hủy

KMnO4


*

K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3

KCl + O2

CaCO3

CaO + CO2

2Fe(OH)3

Fe2O3 + H2O

3. Phản ứng oxi hóa khử

Định nghĩa: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

Phản ứng oxi hóa khử ở chương trình lớp 8 được giảm tải: các bạn có thể tham khảo tài liệu tại: Phương trình oxi hóa khử

4. Phản ứng thế

Định nghĩa

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Ví dụ phản ứng thế

Zn + 2HCl ZnCl2+ H2

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu


2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

Câu 1.Loại phản ứng nào sau đây luôn là không phải phản ứng oxi hóa khử?

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng phân hủy

C. Phản ứng thế

D. Phản ứng trao đổiXem đáp ánĐáp án D

Câu 2. Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng:

A. Oxi hóa khử.

B. Không oxi hóa khử.

C. Oxi hóa khử hoặc không.

D. Thuận nghịch.Xem đáp ánĐáp án C

Câu 3. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa khử?

A. NH4NO2 N2 + 2H2O

B. CaCO3 CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. CuO + HCl CuCl2 + H2O

B. Fe + 2HCl FeCl2 + H2

C. 3Zn + 8HNO3 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + AgXem đáp ánĐáp án B

Câu 5. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa khử?

A. CaO + H2O Ca(OH)2

B. 2NO2 N2O4

C. 2NO2 + 4Zn N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3Xem đáp ánĐáp án D

Câu 6. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa khử?

A. NH4NO2 N2 + 2H2O

B. CaCO3 CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 7. Phản ứng nào dưới đây thuộc phản ứng phân hủy

A. Zn(OH)2 ZnO + H2O

B. CO2 + 1/2O2 CO3

C. CuO + H2 Cu + H2O

D. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8.Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

A. NaOH + HCl NaCl + H2O

B. 2Mg + O2 2MgO

C. 2KClO3 2KCl + 3O2

D. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2Xem đáp ánĐáp án B

Câu 9.Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học

A. Trong đó chỉ có một chất mới tạo thành từ 2, hay nhiều chất ban đầu

B. Trong đó chỉ có một chất mới sinh ra từ 2 chất ban đầu

C. Trong đó chỉ có 2 chất mới sinh ra từ 1 chất ban đầu

D. Trong đó chỉ có 1 hay nhiều chất sinh ra từ 1 chất ban đầu.Xem đáp ánĐáp án A

Câu 10.Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy

A. 4P + 5O2 2P2O5

C. Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

C. CO + O2 CO2

D. 2Cu + O2 2CuOXem đáp ánĐáp án C

............................................................................

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm Theo Từng Unit 7), Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Theo Từng Unit Violet

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Các dạng bài tập Hóa 8 đầy đủ từ cơ bản đến nâng caoCách nhận biết các chất hóa học lớp 8 và 9Tổng hợp công thức hóa học 8 cần nhớĐề cương hóa 8 học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánTóm tắt kiến thức Hóa học 8

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Lịch thi đấu World Cup