Sóng cơ là gì ? Phân loại sóng cơ ? Cùng chúng tôi tìm hiểu một số thông tin hữu ích trong bài viết này nhé. Những nội dung bao quanh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sóng cơ đó.

Bạn đang xem: Các loại sóng

Tham khảo bài viết khác:

Sóng cơ là gì ?

– Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học (năng lượng, trạng thái dao động) trong môi trường vật chất đàn hồi theo thời gian.

– Sóng cơ học là sự lan truyền dao động, lan truyền năng lượng, lan truyền pha dao động (trạng thái dao động) chứ không phải quá trình lan truyền vật chất (các phần tử sóng).

*

Phân loại sóng cơ

1. Sóng ngang

– Sóng ngang ( hay sóng S): là sóng cơ có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền được trong môi trường chất rắn và trên bề mặt chất lỏng. Không truyền được trong chân không.

– Sóng S chỉ truyền trong chất rắn hoặc thể vô định hình gần rắn, không truyền qua chất lỏng và khí. Tốc độ truyền sóng ngang Vs xác định theo công thức:

*

Các tham số điển hình của đất đá ở Trái Đất cho ra tỷ số Vp/Vs vào cỡ căn 3

Trong quan sát động đất nó đến trạm quan sát địa chấn sau sóng P, nên có tên là sóng S (Secondary) tức sóng thứ cấp.

*

2. Sóng dọc

– Sóng dọc: là sóng cơ có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong môi trường chất rắn, lỏng, khí. Không truyền được trong chân không.

– Sóng dọc truyền nhanh hơn sóng khác. Sóng dọc có thể truyền qua loại vật liệu bất kỳ, gồm cả chất lỏng, khí. Nó có thể truyền nhanh gần gấp đôi so với tốc độ của sóng S.

*

– Trong đó:

*

Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ

Công thức tính bước sóng

– Công thức tính: 

*

– Trong đó:

λ: bước sóngT; f; ω: lần lượt là chu kỳ, tần số, tần số góc của sóng

+) Biên độ của sóng (A): là biên độ dao động của một phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

+) Tần số sóng (f): là tần số dao động của một phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

+) Vận tốc sóng (v): là vận tốc lan truyền dao động của sóng trong môi trường ( V rắn > V lỏng > V khí )

+) Năng lượng sóng: là năng lượng dao động của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

Xem thêm: Top 15 Bài Nghị Luận Lòng Biết Ơn Lớp 9 Hay Nhất, Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Biết Ơn

+) Bước sóng (λ):

– là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ

– là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau.