Bạn đang xem: Cách tính sin cos tan bằng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác Tại Sentoty.vn - Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp

MỤC TIÊU

Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính cos bình phương

Đang xem: cách tính sin cos tan bằng máy tính

Bảng lượng giác

Lí thuyết

Nhận xét:Khi góc ααtăng từ 0o0ođến 90o90o<0oα90o><0othì sinαsinαvà tgαtgαtăng còn cosαcosαvà cotgαcotgαgiảm.

1. Cách dùng bảng

Khi tìm tỉ số lượng giác của một góc nhón bằng bảng VIII và bảng IX, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tang .

Bước 2: Tra số phút ở hàng 1 đối với sin và tang .

Bước 3. Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ và cột ghi số phút.

Trong trường hợp số phút không là bội của 6 thì lấy cột phút gần nhất với số phút phải xét, số phút chênh lệch còn lại xem ở phần hiệu chính.

2. Cách dùng máy tính

Đối với máy tính Casio fx-570ES PLUS :

Khi sử dụng ta đưa về chế độ tính các góc với đơn vị <độ phút giây> bằng cách nhấn shift + mode + 3. Khi đó trên màn hình xuất hiện chữ D.

Khi tính toán ta thường lấy kết quả 4 chữ số thập phân nên ta nhấn liên tiếp ba phím shift + mode + 6, rồi nhấn 4, xuất hiện chữ FIX.

Để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước ta sử dụng các phím sin, cos, tan.

Để tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó ta nhân liên tiếp các phím:

SHIFT sin để tìm ααkhi biết sinαsinα.

SHIFT cos để tìm ααkhi biết cosαcosα.

SHIFT tan để tìm ααkhi biết tgαtgα.

Chú ý

Nếu phải tìm góc x khi biết cotg x, ta có thể chuyển thành bài toán tìm góc nhọn x khi biếttgxtgx. Vìtgx = 1/cotgx.

Sau khi tìm xong một tỉ số lượng giác hoặc một góc, ta nhấn phím AC để chuyển sang phép tính khác.

Ta có thể dùng các máy tính khác có chức năng tương tự như máy tính CASIO fx-570ES PLUS.

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. Thực hiện hoạt động sau

Để tính sin25o, bạn An đã làm các bước như sau:

Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25o.

Bước 2. Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng AC, BC ;

AC = .; BC =

Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính sin 25o .

Em hãy thực hiện các bước làm tương tự như bạn An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50o và điền các kết quả vào dòng thứ hai trong bảng 1 .

Em hãy so sánh kết quả tính toán của mình với các bạn trong lớp.

2. Đọc kĩ nội dung sau

1. Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn có số đo αo sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS.

Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta dùng các phím: SIN; COS; TAN

Ví dụ 1. Tìm sin 25o.

Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện số, làm tròn số đến bốn chữu số thập phân sau dấu phẩy ta được: sin 25o = 0,4226

2. Tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn đó, sử dụng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS.

Nhấn liên tiếp các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα;

Nhấn liên tiếp các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα;

Nhấn liên tiếp các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα;

Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x,biết sin x = 0,2836

Nhấn liên tiếp các phím SHIFT SIN-1 0,2836 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện số, làm tròn đến chữ số thập phân thứu tư ta được 16,4751. Ấn thêm phím 0 nếu muốn đổikết quả ra độ, phút, giây ta được 16o2830.66.

Chú ý: Học sinh có thể sử dụng các loại máy tính khác nhau để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

3. Em làm bài tập sau

Bài tập 1. Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 điền vào bảng sau và so sánh với các kết quả em đã tính trước đó.

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50oTính toán bằng phép đoSử dụng máy tính cầm tayTrả lời:

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50oTính toán bằng phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84Bài tập 2. Sử dụng máy tính cầm tay tính số đo góc α trong hình 38.

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtTrả lời:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

C. Hoạt động luyện tập

1. Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau :

a> sin40o12 b> cos52o54

c> tan63o36 d> cot25o18

Lời giải:

a> sin40o12 = 0,6455

b> cos52o54 = 0,6032

c> tan63o36 = 2,0145

d> cot25o18 = 2,1155.

2. Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a> sin x = 0,2368 b> cos x = 0,6224

c> tan x = 2,154 d> cot x = 3,251

Bài làm:

a> sinx = 0,2368 x = 13,70o ;

b> cosx = 0,6224 x = 51,51o ;

c> tanx = 2,154 x = 65,10o ;

d> cotx = 3,251 x = 17,10o .

3. Vẽ các góc nhọn α; β; γ biết:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtSử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay.

α β γSử dụng phép đoSử dụng máy tính cầm tayLời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

* Ta có bảng sau:

α β γSử dụng phép đo 19,47o 41,41o 75,52oSử dụng máy tính cầm tay 19,47o 41,41o 75,52o

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Lịch sử phát triển máy tính cầm tay

Máy tính cầm tay là một thiết bị máy tính điện tử nhỏ gọn được sử dụng để tính toán, từ các phép tính toán cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp .

Máy tính điện tử đầu tiên được tạo ra vào những năm 1960, xây dựng dựa trên chức năng của bàn tính , và máy tính cơ học .

Đến tận những năm 1970, các máy tính điện tử mới được thay đổi kích thước cho nhỏ gọn để có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng phổ biến hơn.

Xem thêm: " Lộ Trình Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Từ Điển Việt Anh Lộ Trình

TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI

I/. Mục tiêu cần đạt:

Hiểu được chức năng của máy tính

. Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc

II/.Phương tiện dạy học :Máy tính FX-500 , FX-570 hay FX-220

III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề

IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:

1> Ổn đònh:

2>Kiểm tra bài cũ:=β.Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của α và β.

3> Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG

Nêu cách cài đặt chế độ để tính toán tỉ số lượng giác

Dùng máy để tính:a> sin 37°53 b> cos 81°30 c> tg 43°21 d> cotg 56°44 HĐ2:

Hướng dẫn thao tác máy để 1 HS lên bảng trả bài Cả lớp theo dõi và nhận xét học sinh lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của Gv Cả lớp cùng làm 2 HS đứng tại chỗ trình bày cách bấm phím và nêu kết quả Cả lớp nhận xét a> Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a> Tính sin 37°53 Ấn :3 7 5 3 =Sin kết quả 0,614055638Vậy sin 37°53 0,6141b> Tính cos 81°30 Ấn :8 1 3 0 =cos kết quả 0,147809411Vậy cos 81°30 0,1438c> tg 43°21Ấn :4 3 2 1 =tg kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21 0,9440d> cotg 56°44 cotg 56°44=tg43016Ấn :4 3 1 6 =tg kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44 0,9412IV> Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó:tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác Gv nêu ví dụ 4: hướng dẫn học sinh ấn phím Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan để tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α để tìm số đo góc khi biết cosin và tang các em thực hiện tương tự

như ví dụ trên Gv nêu ví dụ 4 b,c để học sinh thực hiện Trường hợp để tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển thành bài toán: tìm góc nhọn x khi biết tg x khi đótg x được tính là:tg x = Gv nêu ví dụ 5: hướng dẫn học sinh ấn phím để tìm Chú ý: các phím 1SHIFT / x hoặc 1x có ý nghóa là lấy nghòch đảo số đã nhập phía trước, như vậy từ giá trò của cotang x đã được chuyển thành giá trò của tang x và từ đó chúng ta tìm được số đo góccùng kết quả tìm được cả lớp nhận xét kết quả x 34°19- Học sinh cả lớp cùng làm lần lượt từng em nêu kết quả cả lớp nhận xét HS thảo luận theo 8 nhóm đại diện mỗi nhóm trình bày một câu cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS :x 63°3654c> tg x = 1,1111 x 48°0452> Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT Màn hình hiện: 20°2950,43- Làm tròn đến phút: x 20°30* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan . X SHIFT=°- Màn hình hiện: 20°2950,43- Làm tròn đến phút: x 20°30 CASINO FX -2201> Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a> sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin SHIFT Màn hình hiện: 16°2830,66- Làm tròn đến phút: x 16°29- Làm tròn đến độ: x 16°VI> Áp dụng:1> Tìm góc nhọn x biết: a> sin x = 0,7342 b> cos x = 0,6453c> tg x = 4,6789 d> cotg x = 2.843 Giải: a> x 47°14 b> x 49°49 Làm bài tập 2

Làm bài tập 3 Gv yêu cầu học sinh nêu cách nhập phím và kết quả c> x 77°56 d> x 19°23 2> Có góc x nào mà: a> sin x = 1,0100 b> cos x = 1,1111 c> tg x = 1,0100 Giải: a> Không b> Không c> x 45°1763> Dùng máy để tính:A = A = 1,8914 4> Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5> Hướng dẫn học tập ở nhà: BT 20 trang 84.IV/.Rút kinh nghiệm: