Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX để chuyển đổi số đo góc từ độ sang Radian và từ Radian sang Độ

Chuyển đổi số đo góc và cung lượng giác từ Độ sang Radian hoặc ngược lại là việc mà người học thường phải làm khi giải quyết các bài toán liên quan đến lượng giác. Bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để chuyển đổi số đo góc từ độ sang Radian và từ Radian sang Độ.

Bạn đang xem: Cách bấm radian trên máy tính 570

Bạn đang xem: Cách đổi từ độ sang radian bằng máy tính

Lưu ý

Khi tính toán lượng giác thì chúng ta cần phải chú ý đến môi trường tính toán (độ- DEG hay radian- RAD)

Cài đặt tính toán ở chế độ DEG qw21

Cài đặt tính toán ở chế độ Radian- RAD qw22

Chuyển đổi số đo góc từ độ sang radian

Bước 1. Cài đặt máy về chế độ Radian

Bước 2. Nhập số đo góc (ở chế độ Độ- DEG) vào máy

Bước 3. Ấn T21 để chọn đơn vị độ của góc cần chuyển

Bước 4. Ấn = để hiển thị số đo góc ở chế độ Radian

Ví dụ.

Sử dụng máy tính Casio fx- 580VN X để chuyển góc ${{115}^{0}}$ sang đơn vị Radian

Hướng dẫn giải


Quy trình bấm máy tính Casio fx- 580VN X

Cài đặt máy về chế độ Radian qw22

Nhập số đo góc (ở chế độ Độ- DEG) vào máy 115

Ấn T21 để chọn đơn vị độ của góc cần chuyển


*

*

*

*

*

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX để chuyển đổi số đo góc từ độ sang Radian và từ Radian sang Độ

Chuyển đổi số đo góc và cung lượng giác từ Độ sang Radian hoặc ngược lại là việc mà người học thường phải làm khi giải quyết các bài toán liên quan đến lượng giác. Bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để chuyển đổi số đo góc từ độ sang Radian và từ Radian sang Độ.

Bạn đang xem: Cách đổi từ độ sang radian bằng máy tính

Lưu ý

Khi tính toán lượng giác thì chúng ta cần phải chú ý đến môi trường tính toán (độ- DEG hay radian- RAD)

Cài đặt tính toán ở chế độ DEG qw21

Cài đặt tính toán ở chế độ Radian- RAD qw22

Chuyển đổi số đo góc từ độ sang radian

Bước 1. Cài đặt máy về chế độ Radian

Bước 2. Nhập số đo góc (ở chế độ Độ- DEG) vào máy

Bước 3. Ấn T21 để chọn đơn vị độ của góc cần chuyển

Bước 4.

Xem thêm: Chuyện Ma Da Kéo Chân Là Điềm Báo Gì? Đánh Con Gì? Ma Da Kéo Chân Có Thật Không

Ấn = để hiển thị số đo góc ở chế độ Radian

Ví dụ.


Sử dụng máy tính Casio fx- 580VN X để chuyển góc ${{115}^{0}}$ sang đơn vị Radian

Hướng dẫn giải