... Câu a) đường tròn (Q) qua trung điểm AH ,do tương tự đường tròn (Q) qua trung điểm HB,HC tức K,L thuộc đường tròn (Q) c) Ta IMD = 900 = > M thuộc đường tròn đường kính ID tức đường tròn (Q) ... N,P thuộc đường tròn (Q) Ví dụ 3: Cho đường tròn tâm (O) đường thẳng xy đường tròn Từ O vẽ OA vuông góc với xy ; Từ A vẽ cát tuyến cắt đường tròn B C cắt xy D E Chứng minh AD = AE HD: C Chúng minh ... ,ABvàAC a) Chứng minh :Các tứ giác :MDBE MDCF nội tiếp b) Chứng minh :MD2 = ME.MF c) Chứng minh :M tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF d) Gọi P Q lầ lượt giao điểm BM với DE MC với DF .Chứng minh :Tứ...


Bạn đang xem: Cách chứng minh điểm thuộc đường tròn

*

*

*

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Dạng toán chứng minh về góc với đường tròn qua nhiều cách giải 1 bài toán


... Ngoài cách chứng minh hai tam giác APK API cách ta chứng minh^ P1=^P2 Ta chứng minh ^A1=^A2 - Gọi F giao điểm AP với đờng tròn đờng kính AD ã Lời giải: Ta có: AFD = 900 ( Góc nội tiếp chắn đờng tròn) ... ABCD lấy điểm E cho EAB = EBA = 150 Chứng minh tam giác ADE tam giác Bài tập 2: Cho hình vuông ABCD, O giao điểm đờng chéo AC BD gọi M N trung điểm OB CD chứng minh A; M; N; D thuộc đờng tròn Bài ... Toán Sau tìm cách giải khác nhau, giáo viên cần cho học sinh khái quát hoá toán cách trả lời đợc số câu hỏi cụ sau : 1) Trong cách chứng minh kiến đợc vận dụng ? 2) cách chứng minh tơng tự...
*Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

*