Trong nhiều bài toán chúng ta cần đổi đơn vị đo góc từ độ qua radian và ngược lại, đây là một bài toán cơ bản nhưng đôi khi gây ra nhiều lúng túng cho học sinh, diendanmaytinhcamtay.vn xin hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính CASIO fx 580VN X để đổi đơn vị đo góc một cách nhanh chóng và chính xác.

Bài toán: Đổi các đơn vị đo góc sau:

$\alpha ={{32}^{o}} $ sang radian$\beta =\dfrac{3\pi }{14} $ sang độ, phút, giây

Hướng dẫn:

Muốn đổi đơn vị đo góc từ độ sang radian trên Casio fx 580VN X ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuyển đơn vị đo góc của máy tính về radian

Cách bấm: qw22Máy tính hiển thị:
*
Máy tính hiển thị chữ “R”

Bước 2: Nhập ${{32}^{o}} $ vào máy tính

Cách bấm: 32T21 (Lưu ý: kí hiệu “độ” là T21 chứ không phải nhấn phím x)Máy tính hiển thị:
*
Nhập biểu thức vào máy tính

Bước 3: Nhấn phím = và nhận kết quả:

*
Kết quả đổi đơn vị đo góc từ độ qua radian

Vậy ${{32}^{o}}=\dfrac{8\pi }{45} $

Ngược lại, muốn đổi đơn vị từ radian sang độ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuyển đơn vị góc của máy tính về độ

Cách bấm: qw21Máy tính hiển thị:
*
Máy hiển thị chữ “D”

Bước 2: Nhập $\dfrac{3\pi }{14}r $ vào máy tính

Cách bấm: a3qKR14$T22Máy tính hiển thị:
*
Nhập biểu thức vào máy tính casio fx 580vnx

Bước 3: Nhấn phím =x và nhận kết quả:

*
Kết quả đổi đơn vị từ radian sang độ, phút, giây

Vậy $\dfrac{3\pi }{14}={{38}^{o}}34’17,14”$ (38 độ 34 phút 17,14 giây)

Hi vọng bài hướng dẫn trên giúp các bạn cải thiện được tốc độ giải toán với những bài toán cần đổi đơn vị đo góc. Để nhận được những bài viết hay về giải toán trên máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX các bạn nhớ truy cập diendanmaytinhcamtay.vn mỗi ngày.