Làm thế nào để chinh phục được dạng toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số? Chúng mình cùng tìm hiểu cách làm qua bài học vô cùng đơn giản hôm nay cùng fundacionfernandovillalon.com nhé.Với toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số, chúng ta đã biết cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số bằng việcso sánh tử số của chúng. Vậy làm thế nào để biết cách so sánh hai phân số khác mẫu số, bài học hôm nay sẽ giúp tất cả chúng mình trả lời được câu hỏi đó bằng cách làm cực kỳ đơn giản nhé.

Bạn đang xem: Cách so sánh phân số

1. Ví dụ về so sánh 2 phân số khác mẫu số

1.1. Ví dụ hình minh họa

Các em hãy quan sát hình dưới đây để thấy được sự lớn nhỏ của hai phân số khác mẫu số.

*

1.2. Ví dụ so sánh hai phân số khác mẫu

(Largedfrac12)và(Largedfrac23)

Các em thực hiện lần lượt các bước sau để so sánh hai phân số

Bước 1: Vì mẫu số của 2 phân số khác nhau, nên các em cần tiến hành quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

MSC=6

*

Bước 2: Tiến hành so sánh 2 phân số có cùng mẫu số 3/6 và 4/6

Vì 3

Bước 3: Kết luận

Vậy(Largedfrac12)

2. Cách so sánh 2 phân số khác mẫu số

2.1. Quy tắc:

Từ ví dụ ở phần 1 rút ra các kết luận về so sánh 2 phân số khác mẫu số

*

2.2. Chú ý:

*

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: So sánh 2 phân số (Largedfrac78)

a)(Largedfrac78) và (Largedfrac45)

b) (Largedfrac94)và(Largedfrac109)

c) (Largedfrac57)và(Largedfrac59)

Bài 2: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

(Largedfrac34);(Largedfrac73);(Largedfrac910)

Bài 3: Rút gọn rồi so sánh hai phân số

a) (Largedfrac1112)và(Largedfrac68)

b)(Largedfrac2050)và(Largedfrac15)

3.2. Hướng dẫn làm bài

Bài 1:

a) (Largedfrac78=dfrac7 imes58 imes5=dfrac3540)

(Largedfrac45=dfrac4 imes85 imes8=dfrac3240)

Vì(Largedfrac3540>dfrac3240) nên(Largedfrac78>dfrac45)

b)

(Largedfrac94=dfrac9 imes94 imes9=dfrac8136)

(Largedfrac109=dfrac10 imes49 imes4=dfrac4036)

Vì(Largedfrac8136>dfrac4036) nên(Largedfrac94>dfrac109)

Bài 2:

(Largedfrac34=dfrac3 imes304 imes30=dfrac90120)

(Largedfrac73=dfrac7 imes403 imes40=dfrac280120)

(Largedfrac910=dfrac9 imes1210 imes12=dfrac108120)

Vì(Largedfrac90120

Bài 3:

a) Rút gọn:

(Largedfrac68=dfrac6:28:2=dfrac34)

Quy đồng phân số:

(Largedfrac34=dfrac3 imes34 imes3=dfrac912)

Vì(Largedfrac1112>dfrac912) nên(Largedfrac1112>dfrac68)

b)

Rút gọn:

(Largedfrac2025=dfrac20:525:5=dfrac45)

Vì(Largedfrac45>dfrac15) nên(Largedfrac2025>dfrac15)

4. Bài tập tự luyện so sánh hai phân số khác mẫu số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: So sánh hai phân số

a)(Largedfrac2340)và(Largedfrac380)

b) (Largedfrac43) và (Largedfrac25)

c)(Largedfrac1235)và(Largedfrac67)

d) (Largedfrac2233) và(Largedfrac2223)

Bài 2: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

(Largedfrac47);(Largedfrac58);(Largedfrac1556)

Bài 3: Rút gọn rồi so sánh các phân số sau:

a) (Largedfrac24)và(Largedfrac68)

b) (Largedfrac2427)và (Largedfrac2550)

c) (Largedfrac121122)và (Largedfrac1011)

d)(Largedfrac90180)và(Largedfrac3240)

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) (Largedfrac2340)> (Largedfrac380)

b) (Largedfrac43)> (Largedfrac25)

c) (Largedfrac1235)

d)(Largedfrac2233)

Bài 2: Theo thứ tự từ lớn đến bé: (Largedfrac58);(Largedfrac47);(Largedfrac1556)

Bài 3:

a)(Largedfrac24)

b) (Largedfrac2427) > (Largedfrac2550)

c)(Largedfrac121122)>(Largedfrac1011)

d) (Largedfrac90180)

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số

a) (Largedfrac34)và(Largedfrac45)

b) (Largedfrac56)và(Largedfrac78)

c) (Largedfrac25)và (Largedfrac310)

Lời giải:

a) (Largedfrac34=dfrac3 imes54 imes5=dfrac1520)

(Largedfrac45=dfrac4 imes45 imes4=dfrac1620)

Vì(Largedfrac1520

b) (Largedfrac78=dfrac7 imes68 imes6=dfrac4248)

(Largedfrac56=dfrac5 imes86 imes8=dfrac4048)

Vì(Largedfrac4248>dfrac4048) nên(Largedfrac78>dfrac56)

c)(Largedfrac25=dfrac2 imes25 imes2=dfrac410)

Vì(Largedfrac410>dfrac310) nên(Largedfrac25>dfrac310)

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): Rút gọn rồi so sánh hai phân số

a) (Largedfrac610)và (Largedfrac45)

b) (Largedfrac34) và (Largedfrac612)

Lời giải:

a) Rút gọn:

(Largedfrac610=dfrac6:210:2=dfrac35)

Vì(Largedfrac35

b)

Rút gọn:

(Largedfrac612=dfrac6:312:3=dfrac24)

Vì(Largedfrac34>dfrac24) nên(Largedfrac34>dfrac612)

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4):

Mai ăn(Largedfrac38)cái bánh, Hoa ăn (Largedfrac25)cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?

Lời giải:

(Largedfrac38=dfrac3 imes58 imes5=dfrac1540)

(Largedfrac25=dfrac2 imes85 imes8=dfrac1640)

Vì(Largedfrac1640>dfrac1540) nên(Largedfrac25>dfrac38)

Vậy Hoa ăn nhiều bánh hơn.

Xem thêm: 10 Đề Toán Ôn Tập Hè Lớp 1 Lên 2, Bài Tập Ôn Hè Lớp 1 Lên Lớp 2

Vậy là fundacionfernandovillalon.com đã hướng dẫn các em các bước chinh phục toán lớp 4 so sánh 2 phân số khác mẫu số. Cũng rất dễ phải không?

Trên hệ thống còn nhiều bài tập liên quan đến phân số lớp 4 vô cùng cần thiết với các em, hãy tham khảo để học tốt hơn từng ngày nhé.

fundacionfernandovillalon.com luôn đồng hành với quá trình học tập của các em, nội dung nào khó cứ để fundacionfernandovillalon.com lo!