Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cách tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

*

*

Phương trình hoành độ giao điểm giữa (d1) và (d2)

(-3x-3=5x+1)

(Leftrightarrow-8x=4)

(Leftrightarrow x=-frac12)

Thay (x=-frac12) vào (y=5x+1)

(Rightarrow y=5.frac-12+1=-frac32)

Vậy (Aleft(-frac12;-frac32 ight))


*

Cho hàm số y = 3x - 3 (d)

a) Vẽ độ thị hàm số trên

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) với đường thắng (d'): y = 5x + 2

c) Tìm góc tạo bởi đường thẳng (d) với trục hoành

 


*

cho (d) y= 3x - 1 

(d1) y= 2x + 3 

a) vẽ (d) và (d1) trên cùng 1 mptđ 

b) tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d1) bằng phép tính

c) viết pt đường thẳng (d2) biết (d2) // (d1) và đi qua điểm A (1;1)


Cho hai đường thẳng (D): y = - x - 4 và (D1) : y = 3x + 2

a) Vẽ đồ thị (D) và (D1) trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng (D) và (D1) bằng phép toán

c) Viết phương trình đường thẳng (D2): y = ax + b (a ≠ 0) song song với đường thẳng (D) và đi qua điểm B(-2;5)


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét 2 đường thẳng (d1): y=3x-m-1 và (d2): y=2x+m-1 . Cmr khi m thay đổi ,giao điểm của (d1) và (d2) luôn nằm trên 1 đường thẳng cố định


Cho hai hàm số: y = 2x – 3 và y = (-1/2)x + 2 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng (d1) và (d2). A) Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳng (d1) và (d2).b) Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng (d1) và (d2) bằng phép toán.c) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d1) và trục Ox.


cho 3 đường thẳng : y=-x + 1; y=x+1; y= -1

a) vẽ 3 đường thẳng đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ

b) Gọi giao điểm của 2 đường thẳng y= -x +1 và y= x+1 là A. Giao điểm của đường thẳng y= -1 với 2 đường thẳng y=-x+1 và y=x+1 lần lượt là B,C . Tìm tọa độ các điểm


cho 3 đường thẳng : y=-x + 1; y=x+1; y= -1

a) vẽ 3 đường thẳng đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ

b) Gọi giao điểm của 2 đường thẳng y= -x +1 và y= x+1 là A. Giao điểm của đường thẳng y= -1 với 2 đường thẳng y=-x+1 và y=x+1 lần lượt là B,C . Tìm tọa độ các điểm A,B,C. Chứng tỏ tam giác ABC là tam giác cân


Cho hàm số y = (m+1)x − 2m+1 (d)

a) Xác định m để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ.

b) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A(3; 4).Vẽ đồ thị với m vừa tìm được.

c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng vừa vẽ với đường thẳng (d’): y = −2x + 4
Xem thêm: Các Công Thức Hình Học Lớp 5, Các Công Thức Hình Học Cần Ghi Nhớ Ở Bậc Tiểu Học

Cho hai hàm sô y = x+1 và y = -x+3

a, Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy

b, Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên bằng phương pháp đại số

c, Tìm giá trị của m để đường thẳng y = mx + (m-1) đồng qui ( cùng đi qua một điểm ) với hai đường thẳng trên

Mn giúp em vs ạ. Em đag cần gấp


1> Cho hai hàm số y=x (d) và y= 2x+2 (d')

 a) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị (d) và (d'). Tìm tọa độ của A 

 b) Qua B(0;2) vẽ một đường thẳng song song với Ox, cắt (d) tại C. Tìm tọa độ của C

2> Cho hàm số y = f(x) = (dfrac12) x-2 có đồ thị (d)

 a) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) với Ox

 b) Trên (d), lấy điểm A có hoành độ bằng 2. Gọi B là giao điểm của (d) với trục hoành. Tìm tọa độ A,B, tính diện tích OAB