Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để Cách bấm cot trên máy tính và sin, cos, tan trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản. Hãy cùng tham khảo với fundacionfernandovillalon.com nhé !

Cách tính cot trên máy tính

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím )” để đóng ngoặc.

Bạn đang xem: Cách tính cotg

Bấm cot trên máy tính

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Cách bấm máy tính cot

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, chúng ta còn có thể tính cot theo công thức cot A = tan (90°- A) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90°- A), ta sẽ có cot 60° = tan (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= tan 30°. Vậy nên để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ tiến hành tính tan 30°.

Bước 1: Nhấn phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc.

Cot bấm máy tính

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu=” > Hiển thị kết quả của tan 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = tan (90°- A).

Cot trên máy tính

Hiển thị kết quả hình ảnh

Dưới đây là hướng dẫn cách bấm sin cos trên máy tính :

Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

*

Nhấn chọn phím sin trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Cách tính cos trên máy tính

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Cách bấm cos trên máy tính

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Cách tính sin cos, tan cot trên máy tính

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Cách bấm máy cot

Hiển thị kết quả hình ảnh

Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Trạng Ngữ, Câu Đặc Biệt Câu Rút Gọn

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím )” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.