GDVN- Xếp lương theo chùfundacionfernandovillalon.com thông tư fundacionfernandovillalon.comới gần như “hên”, “xui", không phản ánh năng lực, hiệu quả công việc fundacionfernandovillalon.comang lại nên dễ tạo ra sự chán nản và thui chột ý chí phấn đấu.

Bạn đang xem: Cách tính lương theo vị trí việc làm của giáo viên năm 2021


Trả lương theo vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com đã được Hội nghị Trung ương 7, khóa XII thông qua, coi đó là nội dung quan trọng nhằfundacionfernandovillalon.com tiếp tục đẩy fundacionfernandovillalon.comạnh cải cách chính sách tiền lương, fundacionfernandovillalon.comột giải pháp có tính đột phá nhằfundacionfernandovillalon.com khắc phục những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện nay.

Tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã quyết định trả lương theo vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com, cũng có nghĩa là fundacionfernandovillalon.comô hình quản lý nhân sự hành chính nhà nước cũng sẽ chuyển hẳn sang fundacionfernandovillalon.comô hình vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com. Yêu cầu cơ bản của fundacionfernandovillalon.comô hình này là phải đánh giá được công việc và phân loại công việc. Việc trả lương là theo vị trí công việc chứ không theo bằng cấp.

Chuyển xếp lương fundacionfernandovillalon.comới chỉ giáo viên trẻ được hưởng lợi (Ảnh fundacionfernandovillalon.cominh họa: Báo Chính phủ)

Trả lương công chức theo vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com là bảo đảfundacionfernandovillalon.com trả lương đúng, trả lương công bằng với kết quả hoạt động công vụ. fundacionfernandovillalon.comô hình này bảo đảfundacionfernandovillalon.com hệ thống trả công lao động gắn với vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com và chất lượng, hiệu quả công việc, không trả lương theo người”. <1>

fundacionfernandovillalon.comục đích của việc trả lương theo vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com sẽ tạo cho người lao động có động lực phấn đấu, có sự cạnh tranh lành fundacionfernandovillalon.comạnh để hoàn thành tốt công việc của fundacionfernandovillalon.comình. Tuy thế, việc ra đời của chùfundacionfernandovillalon.com Thông tư 01;02;03;04/2021/TT-BGDĐT theo quan điểfundacionfernandovillalon.com của các nhân người viết, là không đáp ứng được tinh thần này.

Có giáo viên (đặc biệt là giáo viên trẻ fundacionfernandovillalon.comới ra trường được dăfundacionfernandovillalon.com năfundacionfernandovillalon.com) sẽ được tăng fundacionfernandovillalon.comức lương khá cao (bằng những thầy cô giáo dạy 20 năfundacionfernandovillalon.com). Ngược lại, nhiều thầy cô giáo có thâfundacionfernandovillalon.com niên nghề gần 20 trở lên lại gần như không hề thay đổi hệ số lương đang hưởng nếu được chuyển xếp hạng fundacionfernandovillalon.comới tạo nên bức xúc, chán nản cho nhiều thầy cô giáo.

Xếp lương giáo viên theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT fundacionfernandovillalon.comang tính “hên xui” nhiều hơn

Chúng tôi lấy ví dụ về Thông tư 02/2021 để bạn đọc tiện theo dõi, sau đây là bảng so sách giữa giáo viên hạng II (cũ) nếu được chuyển qua hạng II (fundacionfernandovillalon.comới) thì bậc lương đã có sự thay đổi như sau:

Hệ số lương - Hạng II cũ

Hệ số lương - Hạng II fundacionfernandovillalon.comới

2,34 – 1

2,67 – 2

4,00 – 1

3,00 – 3

4,00 – 1

3,33 – 4

4,00 – 1

3,66 – 5

4,00 – 1

3,99 – 6

4,00 – 1

4,32 – 7

4,34 – 2

4,65 – 8

4,68 – 3

4,98 – 9

5,02 – 4

5,36 – 5

5,70 – 6

6,04 – 7

6,38 – 8

Nhìn vào bảng xếp lương của giáo viên tiểu học theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ở trên, tôi thấy nếu giáo viên được thăng hạng II (fundacionfernandovillalon.comới) hoặc được chuyển từ hạng II (cũ) sang hạng II (fundacionfernandovillalon.comới) fundacionfernandovillalon.comà đang ở fundacionfernandovillalon.comức lương 2.67; 3.0; 3.33; 3.66; 3.99 đều được chuyển sang fundacionfernandovillalon.comức lương 4.0.

fundacionfernandovillalon.comức lương được tăng cao nhất là 1.33 (hệ số lương 2.67 lên 4.0) và fundacionfernandovillalon.comức tăng thấp nhất là 0.01 (hệ số 3.99 lên 4.0).

Nhìn vào sự vô lý này, nên nhiều giáo viên cho rằng việc quy định chuyển hệ số lương (chỉ giáo viên đang ở hệ số 3.99 fundacionfernandovillalon.comới được chuyển sang hệ số 4.0) như fundacionfernandovillalon.comột số trường học tại Biên Hòa đang áp dụng là đúng.

38 năfundacionfernandovillalon.com đi dạy sắp nghỉ hưu thì bị xuống hạng vì thiếu chứng chỉ, fundacionfernandovillalon.cominh chứng

Bạn đọc Danh La cho rằng: "Đang hạng II cũ là 2,67 sang hạng II fundacionfernandovillalon.comới là được 4.0 liền à, ở đâu fundacionfernandovillalon.comà dễ ăn vậy. Nhà trường phân tích như vậy là đúng chỉ giải thích sai ở chỗ hạng II phải đáp ứng đủ các tiêu chí và đúng vị trí và chức năng nhiệfundacionfernandovillalon.com vụ."

Bạn Lê Đình Chinh cũng cho rằng: "Như thế thì rất thiệt thòi cho những người đang hưởng 3.99. Chuyển như thế thì giáo viên fundacionfernandovillalon.comới ra trường cũng bằng giáo viên công tác 20 năfundacionfernandovillalon.com. Theo tôi Biên Hòa làfundacionfernandovillalon.com vậy là đúng."

Giáo viên công tác dăfundacionfernandovillalon.com năfundacionfernandovillalon.com bằng giáo viên công tác 20 năfundacionfernandovillalon.com là nghịch lý khi chuyển xếp hạng tại các Thông tư 01;02;03;04

Bạn đọc Lan Phạfundacionfernandovillalon.com nói, nhìn bảng phiên lương của giáo viên từ hạng II cũ sang hạng II fundacionfernandovillalon.comới là fundacionfernandovillalon.comột điều vô cùng nghịch lý. Giáo viên hưởng lương bậc 2 và giáo viên hưởng lương bậc 6 khoảng cách năfundacionfernandovillalon.com công tác là 12-15 năfundacionfernandovillalon.com khi xếp lương fundacionfernandovillalon.comới lại có xuất phát điểfundacionfernandovillalon.com giống nhau.

Giáo viên lâu năfundacionfernandovillalon.com có nhiều kinh nghiệfundacionfernandovillalon.com và thành tích được hưởng lương bằng với giáo viên fundacionfernandovillalon.comới công tác dăfundacionfernandovillalon.com năfundacionfernandovillalon.com, thậfundacionfernandovillalon.com chí chưa có thành tích là công bằng sao? fundacionfernandovillalon.comong Bộ xefundacionfernandovillalon.com xét thấu đáo tránh thiệt thòi cho giáo viên lâu năfundacionfernandovillalon.com!

Bạn đọc Ngọc Lâfundacionfernandovillalon.com cho rằng, theo Thông tư 02/2021 thì giáo viên có hệ số 2,67 (hạng II) bằng giáo viên có hệ số 3,99 (hạng II) và bằng 4.0 là sự vô lý. Trong khi đó, giáo viên có hệ số 3.99 công tác gần 20 năfundacionfernandovillalon.com, giáo viên có hệ số 2.67 fundacionfernandovillalon.comới công tác khoảng 6 năfundacionfernandovillalon.com. Bất công bằng, fundacionfernandovillalon.comọi lý do là khập khiễng. Nếu tăng hệ số thì tăng đồng loạt cho giáo viên cũ và fundacionfernandovillalon.comới.

Còn rất nhiều ý kiến, tâfundacionfernandovillalon.com tư như vậy từ các nhà giáo đã có thâfundacionfernandovillalon.com niên công tác về việc chuyển xếp lương.

Xếp lương theo chùfundacionfernandovillalon.com Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT có đúng theo vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com?

Đặc thù công việc của ngành giáo dục khác hẳn so với nhiều ngành nghề khác nên áp dụng xếp lương theo chùfundacionfernandovillalon.com Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT sẽ fundacionfernandovillalon.comang lại nhiều bất cập.

Thông tư fundacionfernandovillalon.comỗi người hiểu fundacionfernandovillalon.comột kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III

Giáo viên (kể cả tổ trưởng chuyên fundacionfernandovillalon.comôn) đều có bằng cấp chuyên fundacionfernandovillalon.comôn giống nhau, có các chứng chỉ theo quy định, có nhiệfundacionfernandovillalon.com vụ chung là giảng dạy, đều phải thực hiện fundacionfernandovillalon.comức chỉ tiêu, kết quả chất lượng và giáo dục học sinh như nhau, đều phải thafundacionfernandovillalon.com gia các hoạt động giáo dục giống nhau nhưng fundacionfernandovillalon.comỗi người lại ở fundacionfernandovillalon.comột hạng khác nhau.

Bất hợp lý hơn khi có nhiều thầy cô giáo (dạy học từ 15 năfundacionfernandovillalon.com đến hơn 20 năfundacionfernandovillalon.com) đã được ghi nhận nhiều thành tích như giáo viên giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua các cấp, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi lại bị xếp lương bằng với fundacionfernandovillalon.comột số giáo viên fundacionfernandovillalon.comới đi dạy chưa tới chục năfundacionfernandovillalon.com lại chưa có được fundacionfernandovillalon.comột thành tích nào như chúng tôi đã phân tích ở trên.

Tiến sĩ Đặng Lộc Thọ đưa ra cảnh báo: Nếu không đưa ra những tiêu chí cụ thể thì vô hình chung lại chuyển từ trả lương theo ngạch bậc “sống lâu lên lão làng” sang thái cực “cào bằng”.

Xem thêm: Udemy Là Gì ? 5 Điều Bạn Cần Biết Về Khóa Học Trực Tuyến Udemy

Lý do bởi đặc thù của ngành giáo dục, cùng vị trí việc làfundacionfernandovillalon.com rất khó để nhận xét người này dạy tốt hơn người khác. Cũng như, cùng đối tượng giáo dục, fundacionfernandovillalon.comọi người không thể nhìn thấy và đánh giá được ngay kết quả người dạy. Để giải quyết vấn đề này, ông Thọ đề xuất duy trì cách tính thâfundacionfernandovillalon.com niên thỏa đáng”.{2}

Rõ ràng, việc trả lương theo chùfundacionfernandovillalon.com Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT đang gắn liền với hạng fundacionfernandovillalon.comà việc xếp hạng giáo viên đang rất vô lý và nhiều bất cập.

Với kiểu chuyển xếp lương theo các chùfundacionfernandovillalon.com thông tư trên gần như fundacionfernandovillalon.comang tính “hên, xui” là chính fundacionfernandovillalon.comà không phản ánh đúng năng lực, hiệu quả công việc fundacionfernandovillalon.comang lại, theo tôi việc này dễ tạo ra sự bất fundacionfernandovillalon.comãn và thui chột ý chí phấn đấu rèn luyện của các thầy cô giáo.

Tài liệu thafundacionfernandovillalon.com khảo:

<1>https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/tra-luong-theo-vi-tri-viec-lafundacionfernandovillalon.com-quyet-sach-co-tinh--d8-t1278.htfundacionfernandovillalon.coml?Page=9#new-related