*

*

Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Bài C1 (trang 7 SGK Vật Lý 9)

Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

Dựa vào bảng số liệu thí nghiệm, tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở rồi so sánh.