Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Đại học và Cao đẳng
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lý Thể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10 Lớp 11Lớp 12Đại học và Cao đẳng
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Từ 1 đến 100 có : ( 100 -1 ) : 1 + 1 = 100 ( số ) Áp dụng công thức tính số số hạng :( Số cuối - só đầu ) : khoảng cách + 1 

Tổng của các số từ 1 đến 100 là ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050 Áp dụng công thức tính tổng :( Số cuối + Số đầu ) x số số hạng : 2


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Số các số hậng của các số đó là:

( 100 - 1 ) ÷ 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của 100 số đó là:

( 100 + 1 ) × 100 ÷ 2 = 5050

Đs: 5050


Số số hạng của các số đó là:

(100 - 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng của các số từ 1 đến 100 là:

(1 + 100) x 100 : 2 = 5050 

Đáp số: 5050 


1) Tính tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp kể từ 10

2) Tính tổng của 20 số chẵn liên tiếp kể từ 12 trở đi.

Bạn đang xem: Cách tính tổng các số tự nhiên liên tiếp


vì là số tự nhiên liên tiếp nên khoảng cách là 1 

số thứ 100 của dãy là :

( 100 - 1 ) x 1 + 10 = 109 

10 , 11 , ... ,109

tổng của dãy trên là :

( 109 + 10 ) x ( 100 : 2 ) = 5950 

ĐS:...

do là số chẵn liên tiếp nên khoảng cách là 2 

số chẵn thứ 20 của dãy là :

( 20 - 1 ) x 2 + 12 = 50 

12,14,16,..,50

tổng của dãy trên là :

( 50 + 12 ) x ( 20 : 2 ) = 620 

ĐS:...


tính tổng của 

A, 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100

B, 20 số lẻ liên tiếp từ 1 trở đi

C 20 số chắn liên tiếp từ 2 trỏ đi

D 20 số hạng đầu tay của dãy số 1; 4; 10; 7

 


tính tổng của:

a,100 số tự nhiên từ 1 đến 100.

b,20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi.

c,20 số chẵn liên tiếp kể từ 2 trở đi.

d,20 số hạng của dãy số (từ số hạng thứ 1 đến số hạng thứ 20) 1;4;7;10...

e,các số có hai chữ số mà mỗi số có tận cùng là 5.

 


Ta có dãy tổng: 1+2+3+4+........+100

Số các số hạng là: (100 - 1) + 1 = 100 số

Tổng là: 1 + 2 + 3 +.....+100 = 100 x (100 + 1) :2 = 5050 

Đ/số: 5050


bài 1 : tìm 3 số tự nhiên , biết tổng số thứ nhất và số 

thứ 2 là 32 , số thứ 2 và số thứ 3 là 39 , số thứ 3 và số thứ nhất là 37

bài 2 : tính tổng của số tự nhiên 

a, từ 1 đến 100

b, 20 số lẻ liên tiếp từ 1 trở đi


Bài 1:

Tổng ba số tự nhiên là: ( 32 + 39 + 37 ) : 2 = 54 

Số thứ 3 là: 54 - 32 = 22 ; Số thứ nhất là: 37 - 22 = 15 ; Số thứ 2 là: 32 - 15 = 17.

Đáp số: Số thứ I: 15

Số thứ II: 17 ; Số thứ III: 22.

Bài 2:

a ) Ta phân nhóm: 1 + đến 10 ; 11 + đến 20 ;.............. Ta thấy nhóm đầu có kết quả là 55 và khi ta cộng nhóm thứ 2 thì chữ số hàng chục được cộng thêm 1 nên ta cố kết quả là 155. Ta có nhóm 1 là 55, nhóm 2 là 155, nhóm 3 là 255, nhóm 4 là 355, nhóm 5 là 455, nhóm 6 được 555, nhóm 7 được 655, nhóm 8 được 755, nhóm 9 được 855, nhóm 10 được 955.

Ta có phép tính: 55 + 155 + 255 + 355 + 455 + 555 + 655 + 755 + 855 + 955 = 5050 ; Đáp số: 5050.

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 = 400.

TK TỚ NHA ! CHÚC CẬU HỌC GIỎI !


Đúng(0)Đúng 2GP

Hôm nay có câu hỏi như sau:

1.Hãy viết 55 làm tổng một dãy số tự nhiên liên tiếp.Tìm dãy số đó.

2.Tìm tổng của các số có ba chữ số rự nhiên liên tiếp nhưng các số đó không có số t0 và số 3 nào cả.

3.Tính tổng của:

a) 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100

b) 20 số lẻ liên tiếp kể từ số 1 trở đi

c) 20 số lẻ liên tiếp kể từ số 2 trở đi

d) 20 số hạng của dãy số sau: 1,4,7,10,....

e)Các số có hai chữ số mà mỗi số có tận cùng là 5.

Xem thêm: Phần Mềm 3D Max Là Gì ? Tính Năng Nổi Bật Của 3D Max 3Ds Max Là Gì

4. Trong một kỳ thi có 1260 thí sinh.Để đánh số thứ tự 1260 học sinh đó,người ta cần bao nhiêu chữ số?

Phần thưởng là 4 cái tick như thường.


#Toán lớp 4
1
nguyen huyen dieu

1. Từ 1 đến 55 vì có công thức tổng quát: 1+2+3+4+...+n = n(n+1)/2

3.a,tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp là 5050

b,là 780

c, là861

d,quy luật là số sau bằng số trước cộng với 3 và tổng là1711


Đúng(0)Đúng 2GP
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
fundacionfernandovillalon.com
fundacionfernandovillalon.com)