Để sử dụng máy in, bạn phải thêm máy in đó vào danh sách máy in của bạn bằng tùy chọn Máy in & máy quét. (Nếu bạn chuyển từ máy tính Windows sang máy Mac, việc sử dụng tùy chọn Máy in & máy quét tương tự như cách bạn sử dụng bảng điều khiển In trong Windows).

Bạn đang xem: Cài máy in cho macbook

Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn thêm máy in, macOS sẽ sử dụng AirPrint để kết nối với máy in hoặc tự động tải về phần mềm của máy in (còn được gọi là trình điều khiển máy in). Không cài đặt phần mềm đi kèm với máy in hoặc từ trang web của nhà sản xuất; làm theo các hướng dẫn ở một trong các công việc bên dưới và macOS sẽ nhắc bạn tải về phần mềm mới nhất nếu cần.

Để biết thông tin về cách sử dụng máy in với iPhone hoặc iPad, hãy xem Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn.


Thêm máy in USB


Đối với hầu hết các máy in USB, tất cả những gì bạn phải làm là cập nhật phần mềm rồi kết nối máy in với máy Mac. MacOS sẽ tự động phát hiện máy in và tải về bất kỳ phần mềm nào cần thiết. Đối với các máy in khác, bạn có thể phải hoàn tất một vài bước để thêm máy in.

Trên máy Mac, hãy cập nhật phần mềm máy in của bạn: Hãy hỏi nhà sản xuất máy in để xem liệu có bất kỳ bản cập nhật nào khả dụng cho kiểu máy in của bạn không.

Chuẩn bị máy in: Sử dụng các hướng dẫn đi kèm với máy in để mở gói máy in, lắp mực hoặc bột mực và thêm giấy. Bật máy in và bảo đảm rằng thiết bị không hiển thị bất kỳ lỗi nào.


Thêm máy in Wi-Fi hoặc máy in mạng


Nếu máy Mac và máy in của bạn đã được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi, máy in có thể khả dụng đối với bạn mà không cần bất kỳ quá trình thiết lập nào. Để kiểm tra, hãy chọn Tệp > In, bấm vào menu bật lên Máy in, chọn Máy in lân cận hoặc tùy chọn Máy in & máy quét, sau đó chọn máy in của bạn. Nếu máy in của bạn không có sẵn, bạn có thể thêm máy in.

Trên máy Mac, hãy cập nhật phần mềm máy in của bạn: Hãy hỏi nhà sản xuất máy in để xem liệu có bất kỳ bản cập nhật nào khả dụng cho kiểu máy in của bạn không.

Nếu bạn có máy in AirPrint, bạn không cần tìm kiếm bản cập nhật phần mềm.

Chuẩn bị máy in: Sử dụng các hướng dẫn đi kèm với máy in để mở gói máy in, lắp mực hoặc bột mực và thêm giấy. Bật máy in và bảo đảm rằng thiết bị không hiển thị bất kỳ lỗi nào.

Thêm máy in vào danh sách máy in khả dụng của bạn: Chọn menu fundacionfernandovillalon.com  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Máy in & máy quét .

*

Nếu bạn không thấy máy in được liệt kê ở bên trái, bấm nút Thêm ở cuối danh sách. Một hộp thoại sẽ xuất hiện liệt kê các máy in trong mạng cục bộ của bạn. Có thể mất một hoặc hai phút để máy in của bạn xuất hiện. Chọn máy in của bạn khi thiết bị xuất hiện trong danh sách, sau đó bấm vào Thêm. Nếu bạn thấy thông báo nhắc bạn tải về phần mềm mới, hãy bảo đảm rằng bạn tải về và cài đặt phần mềm đó.

Nếu máy in vẫn không xuất hiện trong danh sách, hãy thử thêm thiết bị bằng địa chỉ IP (xem bên dưới).

Khi bạn thêm máy in, macOS có thể thường xuyên kiểm tra xem máy in có được lắp phụ kiện đặc biệt, như khay giấy bổ sung, bộ nhớ bổ sung hoặc thiết bị song công, hay không. Nếu máy in không thể phát hiện thấy thì một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép bạn chỉ định các phụ kiện đó. Đảm bảo cài đặt trong hộp thoại đó phản ánh chính xác các phụ kiện được cài đặt của máy in của bạn do đó bạn có thể tận dụng tối đa các phục kiện đó.


Thêm máy in mạng bằng cách chỉ định địa chỉ IP


Nếu máy in mạng bạn muốn sử dụng không có trong danh sách các máy in có sẵn, bạn có thể thêm dưới dạng máy in IP. Máy in phải hỗ trợ một trong các giao thức in sau: AirPrint, HP Jetdirect (Socket), Line Printer Daemon (LPD) hoặc Giao thức In qua internet (IPP).


Ghi chú: Một số máy in được kết nối bằng những giao thức chung này có thể cung cấp chức năng giới hạn.


Bạn phải biết địa chỉ IP của máy in hoặc tên máy chủ, giao thức in và số kiểu hoặc tên phần mềm máy in. Nếu máy in sử dụng hàng đợi đặc biệt, bạn cũng cần biết tên hàng đợi. Hỏi người quản lý máy in hoặc máy chủ để được trợ giúp.

Trên máy Mac, hãy cập nhật phần mềm máy in của bạn: Hãy hỏi nhà sản xuất máy in để xem liệu có bất kỳ bản cập nhật nào khả dụng cho kiểu máy in của bạn không.

Nếu bạn có máy in AirPrint, bạn không cần tìm kiếm bản cập nhật phần mềm.

Chuẩn bị máy in: Sử dụng các hướng dẫn đi kèm với máy in để mở gói máy in, lắp mực hoặc bột mực và thêm giấy. Bật máy in và bảo đảm rằng thiết bị không hiển thị bất kỳ lỗi nào.

Thêm máy in vào danh sách máy in khả dụng của bạn: Chọn menu fundacionfernandovillalon.com  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Máy in & máy quét .

Mở tùy chọn Máy in & máy quét cho tôi

Bấm vào nút Thêm ở cuối danh sách máy in, bấm vào nút IP

*
, sau đó nhập thông tin máy in, sử dụng bảng sau đây làm phần hướng dẫn.

*

Tùy chọn

Mô tả

Địa chỉ

Nhập địa chỉ IP của máy in (số trông giống như 192.168.20.11) hoặc tên máy chủ (ví dụ: printer.example.com).

Giao thức

Chọn giao thức in mà máy in của bạn hỗ trợ:

AirPrint: Sử dụng giao thức AirPrint để cho phép truy cập qua Wi-Fi, USB và mạng Ethernet vào các tùy chọn in và quét của máy in (nếu máy in cụ thể hỗ trợ những tính năng này). Bạn không cần tải về hoặc cài đặt phần mềm máy in để sử dụng máy in có AirPrint. Rất nhiều máy in, bao gồm Aurora, Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji, Hewlett Packard, Samsung, Xerox và nhiều loại khác hỗ trợ giao thức AirPrint.

HP Jetdirect – Socket: Sử dụng giao thức này để truy cập Hewlett Packard và nhiều nhà sản xuất máy in khác.

Line Printer Daemon - LPD: Cho phép quyền truy cập vào một số máy in và máy chủ in cũ hơn sử dụng giao thức này.

Giao thức In qua internet - IPP: Cho phép quyền truy cập vào các máy chủ in và máy in hiện đại.

Hàng đợi

Nhập tên hàng đợi cho máy in của bạn. Nếu bạn không biết tên hàng đợi, hãy thử để trống hoặc hỏi quản trị viên mạng của bạn.

Tên

Ghi tên mô tả cho máy in (ví dụ như Máy in màu la-de), sao cho bạn có thể nhận dạng máy in trong menu bật lên Máy in.

Vị trí

Ghi vị trí của máy in (ví dụ: “bên ngoài văn phòng của tôi”), sao cho bạn có thể nhận dạng máy in trong menu Máy in bật lên.

Sử dụng

Hiển thị phần mềm thích hợp cho máy in. Nếu bạn không thấy phần mềm cho máy in của mình, hãy chọn Chọn phần mềm, sau đó chọn máy in của bạn trong danh sách Phần mềm máy in.

Nếu danh sách Phần mềm máy in không bao gồm máy in của bạn, hãy thử tải về và cài đặt phần mềm máy in (cũng được gọi là trình điều khiển máy in) từ nhà sản xuất máy in. Bạn cũng có thể thử chọn phần mềm máy in PCL hoặc postscript chung từ menu bật lên tùy thuộc vào loại máy in.


Nếu máy Mac của bạn được cài đặt sẵn Bluetooth hoặc nếu bạn đang sử dụng bộ tiếp hợp Bluetooth USB, bạn có thể in không dây đến máy in có Bluetooth.

Trên máy Mac, hãy cập nhật phần mềm máy in của bạn: Hãy hỏi nhà sản xuất máy in để xem liệu có bất kỳ bản cập nhật nào khả dụng cho kiểu máy in của bạn không.

Nếu bạn có máy in AirPrint, bạn không cần tìm kiếm bản cập nhật phần mềm.

Chuẩn bị máy in: Sử dụng các hướng dẫn đi kèm với máy in để mở gói máy in, lắp mực hoặc bột mực và thêm giấy. Bật máy in và bảo đảm rằng thiết bị không hiển thị bất kỳ lỗi nào.

Kết nối máy in: Làm theo các hướng dẫn kèm theo để bảo đảm rằng thiết bị sẵn sàng kết nối với Bluetooth.

Thêm máy in Bluetooth vào danh sách máy in của bạn: Chọn menu fundacionfernandovillalon.com > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm Máy in & máy quét . Bấm vào nút Thêm , sau đó bấm vào nút Mặc định .

Chọn máy in trong danh sách Máy in, sau đó bấm vào Thêm. Nếu máy in bạn dự kiến nhìn thấy không có trong danh sách, hãy nhập tên máy in trong trường tìm kiếm và nhấn Return.

Nếu máy in của bạn không xuất hiện trong danh sách, đảm bảo bạn đã cài đặt trình điều khiển Bluetooth mới nhất cho máy in. Kiểm tra với nhà sản xuất để biết trình điều khiển mới nhất.

Sau khi kết nối máy in, nếu bạn thấy thông báo nhắc về việc tải về phần mềm mới, hãy bảo đảm rằng bạn tải về và cài đặt phần mềm đó.


Một số máy in mạng có thể yêu cầu bạn cài đặt hồ sơ cấu hình để có thể phát hiện ra máy in trên mạng của bạn bằng AirPrint. Nếu bạn được cung cấp cấu hình để cài đặt, hãy tải về hoặc sao chép cấu hình máy in vào máy Mac rồi cài đặt cấu hình đó.

Trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào cấu hình để mở cấu hình đó.

Khi bạn thấy thông báo hỏi liệu bạn có muốn cài đặt cấu hình không, hãy bấm vào Tiếp tục.

Khi thông báo xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn cài đặt cấu hình, hãy bấm vào Cài đặt.

Cấu hình đã được cài đặt vào khung Cấu hình của Tùy chọn hệ thống. Sau đó, bạn có thể thêm máy in vào danh sách máy in của mình.

Để thêm máy in của bạn vào danh sách máy in, hãy chọn menu fundacionfernandovillalon.com > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Máy in & máy quét .

Bấm vào nút Thêm , sau đó bấm vào nút Mặc định .

Chọn máy in (được liệt kê dưới dạng Cấu hình AirPrint) trong danh sách Máy in, sau đó bấm vào Thêm.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn Hay Nhất

Nếu máy in của bạn không xuất hiện trong danh sách, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt cấu hình mới nhất và có đường dẫn mạng để máy tính của bạn đến máy in. Kiểm tra với quản trị viên mạng của bạn để biết cấu hình mới nhất.