Cảm ứng từ là gì? công thức cảm ứng từ được áp dụng trong các trường hợp nào. Để hiểu được các công thức bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cảm ứng từ b có đơn vị là

Cảm ứng từ là gì?

Cảm ứng từ được ký hiệu bằng B là một đại lượng vật lý có hướng tại một điểm trong từ trường, đặc trùng cho độ mạnh yếu của từ trường, hướng của từ trường và tác dụng của lực từ. Chúng được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện được đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó.

1. Vec tơ của cảm ứng từ.

*

Vec tơ của cảm ứng từ tại một điểm có ký hiệu là B→ có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó. Có chiều từ cực nam sang cực bắc của nam châm tại điểm đó.

2. Đơn vị cảm ứng từ

Cảm ứng từ có đơn vị ký hiệu là T (Tesla) được đặt từ năm 1960 theo tên của nhà bác học Nikola Tesla.

1T là độ lớn của cảm ứng từ của vòng dây dẫn kín có diện tích mặt phẳng chắn được bên trong là 1m vuông. Khi từ thông giảm xuống 0 trong 1s thì sẽ gây ra suất điện động 1 vôn.

*

Đơn vị T(Tesla) có thể quy đổi ra như sau:

*

Gs: đơn vị trong vật lý lý thuyết.

γ: Vật lý địa.

Công thức tính cảm ứng từ

*

Trong đó:

B: cảm ứng từ

F: lực từ

I: cường độ dòng điện chạy qua dây

l: chiều dài dây

1. Công thức áp dụng cho dây dẫn thẳng dài vô hạn

Cần xác định cảm ứng từ vecto B tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r và có cường độ I. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa điểm và dây dẫn. Dùng quy tắc bàn tay phải để xác định chiều. Từ đó ta có công thức:

*

Trong đó:

BM : cảm ứng từ của điểm M.

R: khoảng cách từ điểm xét cảm ứng từ đến dây dẫn

I: cường độ dòng điện đi qua.

2. Công thức áo dụng cho dây dẫn tròn

Cần xác định cảm ứng từ của vecto B tại tâm O của vòng dây dẫn có bán kính R và cường độ dòng điện I. Có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Dựa vào quy tắc bàn tay phải để xác định chiều. Từ đó ta có công thức:

*

Trong đó:

BO : cảm ứng từ của điểm O.

I: cường độ dòng điện đi qua.

Xem thêm: Chiếu Dời Đô Phản Ánh Ý Chí Độc Lập Tự Cường Và Sự Phát Triển Lớn Mạnh Của Dân Tộc Đại Việt

R: bán kính.

3. Công thức áo dụng cho ống dây

Xác định cảm ứng từ vecto B tại điểm bên trong lòng ống dây với cường độ dòng điện I. Với phương song song với trục ống dây dẫn và chiều được xác định bằng quy tắc bàn tay phải. Từ đó ta có công thức: