Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau :

*

Giải:

a) AI là cạnh chung của các tam giác là AIB và AIC.

Bạn đang xem: Cạnh chung là gì

b) AC là cạnh chung của hai tam giác ACI, ACB.

c) AB là cạnh chung của hai tam giác ABI, ABC.

d) Hai tam giác AIB và AIC có hai góc đỉnh I kề bù nhau là hai góc AIB và AIC


*

A. Đoạn thẳng AI là cạnh chung của tam giac AIC và ABI

B. Đoạn thẳng AC là cạnh chung của tam giac ABC và AIC

C. Đoạn thẳng ab là cạnh chung của tam giác ABC và ABI

D. Hai tam giác AIB và AIC có hai góc góc AIB và góc AIC kế bù nhau


*

Sách Giáo Khoa

a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của hai tam giác AIB và AIC.

b) Đoạn thằng AC là cạnh chung của hai tam giác ABC và ACI.

c) Đoạn thằng AB là cạnh chng của hai tam giác ABC và ABI.

d) Hai tam giác ABI và AIC có góc AIB và góc AIC là hai góc kề bù.


*

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau :

a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của những tam giác nào ?

b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào ?

c) Đoạn thẳng AB là cạnh chung của những tam giác nào ?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau ? 

Mình đang cần gấp nhé !!!


Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai 

a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác

b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác

c) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điềm (phân biệt) được gọi là tam giác

d) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC

e) Hình gồm 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gọi là tam giác ABC

f) Một điểm không thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải là đỉnh của tam giác đó

g) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam giác đó

h) Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam giác đó

i) Hình gồm 3 góc được gọi là tam giác

k) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm được gọi là tam giác


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
1
0
Sách bài tập - tập 2 - trang 96

Vẽ hình liên tiếp theo các cách diễn đạt sau đây :

a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm, CA = 6cm

b) Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CA

c) Vẽ tiếp tam giác MNP

d) Đọc tên các đỉnh, các góc, cách cạnh của những tam giác có 3 đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, M, N, P


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
1
0
Sách giáo khoa trang 95

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

a) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM ?

b) Vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, điểm B nằm trên cạnh IM. Vẽ giao điểm N của hai đoạn thẳng IA, KB ?


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
2
0
Sách bài tập - tập 2 - trang 97

a) Vẽ tam giác ABM có AB = 5cm, BM = AM = 6,5 cm

b) Vẽ tiếp góc AMx kề bù với góc AMB

c) Vẽ tam giác AMC, sao cho MA = MC và điểm C thuộc tia Mx

d) So sánh MB, MA, MC

e) Cho biết độ dài của đoạn thẳng BC

f) Đo và cho biết số đo của góc BAC

g) Đo và cho biết độ dài của đoạn thẳng AC


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
1
0

Cho tam giác ABC . D,E lần lượt là trung điểm của AB và AC . 2 đoạn thẳng CD và BE cắt nhau tại O . Nối AD , kéo dài cạnh AO cắt BC tại M : 

a , Chứng minh SOBD = SOCE

b, Chứng minh S AOB = SADC = SBOC

C , Chứng minh BM = MC

( Nhớ vẽ hình nha ) 

thanks mn ạ ^^


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
0
0

Cho tam giác ABC . D,E lần lượt là trung điểm của AB và AC . 2 đoạn thẳng CD và BE cắt nhau tại O . Nối AD , kéo dài cạnh AO cắt BC tại M : 

a , Chứng minh SOBD = SOCE

b, Chứng minh S AOB = SADC = SBOC

C , Chứng minh BM = MC

( Nhớ vẽ hình nha ) 

thanks mn ạ ^^


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
0
1

Cho tam giác ABC có BC= 6cm. Lấy M thuộc BC sao cho BM= 4cm.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Về Số Đếm Trong Tiếng Anh, Bài Tập Tiếng Anh Trẻ Em: Number Có Đáp Án

a.Tính MC?b.Nếu BMA= 70 độ . Tính số đo AMC ?c. Vẽ (C; 2cm) cắt tia đối của tia CB ở N. Hỏi M có thuộc ( C; 2cm)?d.Vẽ AN. Hỏi ABN là góc của những tam giác nào?


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
2
0

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 240 cm². Lấy D là điểm chính giữa của cạnh BC, nối A với D. Lấy I là điểm chinh giữa của đoạn AD, nối B với I kéo dài cắt AC tại K:

a) Vẽ hình và tính diện tich tam giác ABI,

b) So sánh BI và IK.


Lớp 6 Toán Bài 9: Tam giác
0
1

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)