Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Để đồ thị hàm số y = ax + 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 

=> 0 = a.(-2) + 5

=> a = (dfrac52)

Vậy ...

Bạn đang xem: Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ


*

Để đồ thị hàm số y = ax + 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 

 

=> 0 = a.(-2) + 5

 

=> a = 

5

2

 

Vậy ...


*

Cho hàm số y = 3x2 – 2x + m. ( 1 )a) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số ( 1 ) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1.b) Với giá trị m tìm được ở câu a), tìm toạ độ giao điểm của đồ thị với trục tung. 

 


Cho hàm số :

(y=ax^2)

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng (y=-ax+3) tại điểm A có hoành độ bằng 1

b) Vẽ đồ thị của hàm số (y=-2x+3) và của hàm số (y=ax^2) với giá trị của a) vừa tìm được trong câu a trên cùng một mặt phẳng tọa độ

c) Nhờ đồ thị xác định tọa độ của giao điểm thứ hai của hai đồ thị vừa vẽ trong câu b)


2) Cho hàm số 2 y=x2 có đồ thị là parabol (P), hàm số y=(m- 2)x- m+3 có đồ thị là đường thẳng (d).a) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.b) Gọi A và B là hai giao điểm của (d) và (P), có hoành độ lần lượt là x1 ; x2 . Tìm các giá trị của m để x1,x2 là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông cân. 


Cho hàm số y = x(^2) có đồ thị (P(_1)) và hàm số y = -x(^2) có đồ thị (P(_2)) 

a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là một điểm bất kì trên (P(_1)) và B là điểm đối xứng với A qua trục hoành. Chứng minh rằng điểm B nằm trên (P(_2)). 


Cho hàm số :

(y=dfrac34x^2)

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng -2. Bằng đồ thị, tìm tung độ của A

c) Tìm trên đồ thị các điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) hoành độ của những điểm này bằng hai cách :

- Ước lượng trên đồ thị 

- Tính theo công thức (y=dfrac34x^2)


cho hàm số y=f(x)= -x2  

a) Vẽ đồ thị hàm số

b) tính f(-1) , f(1/2)

c)điểm E(1;-1) , F(-2;4) có thuộc đths không ?

d)tìm tung độ của điểm thuộc đths trên có hoành độ -3

e) tìm hoành độ của điểm thuộc đths trên có tung độ -3

giúp em với ạ!!!

 


Cho hàm số y=x² ; y=2x+3a, vẽ các đồ thị trên cùng 1 mặt phẳng tọa độb, tìm hoành độ giao điểm chung của 2 đồ thị


Cho ba hàm số: (y=dfrac12x^2;y=x^2;y=2x^2.)

a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm ba điểm A, B ,C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trêm ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.

Xem thêm: 2020 Nhuận Tháng Mấy? Năm 2020 Có Nhuận Không

c) Tìm ba điểm A"; B";C" có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A"; B và B"; C và C".

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất. 


Cho hàm số (y=dfrac14x^2)

1) Vẽ đồ thị (P) của hàm số đó

2) Xác định a và b để đường thẳng (d): y=ax+b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và cắt đồ thị (P) nói trên tại điểm có hoành độ bằng 2