+ Số electron trong phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía trên bên phải kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- Cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ Xác định số electron của nguyên tử.

Bạn đang xem: Cấu hình e của na

+ Các electron được phân bố theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và quy tắc Hun.

+ Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong 1 lớp và theo thứ tự của các lớp electron.

+ Lưu ý: các electron được phân bố vào các AO theo phân mức năng lượng tăng dần và có sự chèn mức năng lượng. Tuy nhiên, khi viết cấu hình electron, các phân mức năng lượng cần được sắp xếp lại theo từng lớp.


Ôn tập chương nguyên tử --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV fundacionfernandovillalon.com


Đáp án A


Đáp án cần chọn là: a


...

Bài tập có liên quan


Ôn tập chương nguyên tử Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?


Chọn câu phát biểu sai:


Nguyên tố hoá học là:


Phân lớp có mức năng lượng cao nhất trong các phân lớp sau là:


Số electron tối đa trong lớp thứ nhất là:


Cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) Các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

(2) Các electron tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 1 và 3.

(3) Các electron được sắp xếp vào các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

(4) Các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 64 Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Tự Nhiên

Số nhận định chính xác là:


Nhận định nào sau đây chính xác:


Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là:


Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16+. Vậy X là:


Cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:


Một cation Rn+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử R có thể là:


Trong tự nhiên, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16O, 17O và 18O. Hiđro cũng có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:


Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Điện tích hạt nhân của X là:


Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết mỗi đồng vị lần lượt chiếm 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:


Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 đvc Tính phần trăm theo khối lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là:


Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2. Số lượng nguyên tố X là:


Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho nguyên tử khối Fe là 55,85 ở 20oC có khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm3. Bán kính nguyên tử Fe là:


Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:


Số nơtron, electron trong ion (_48^112Cd^2 + ) lần lượt là


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.