Cấu hình electron của nguyên tử là chuỗi số đại diện cho các obitan electron. Obitan electron là các khu vực không gian có hình dạng khác nhau bao quanh hạt nhân nguyên tử, trong đó các electron được sắp xếp một cách trật tự. Qua cấu hình electron bạn có thể nhanh chóng xác định được có bao nhiêu obitan electron trong nguyên tử, và số electron trong từng obitan. Vậy bạn có biết Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là gì không? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời nhé!

Trắc nghiệm: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là?

A. ns2np3.

Bạn đang xem: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là

B. ns2np4.

C. ns2np5.

D. ns2np1.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. ns2np5.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là ns2np5.

Giải thích của giáo viên vì sao chọn đáp án C

Theo tiếng latinh, “Halogen” nghĩa là “sinh ra muối”, là những nguyên tố thuộc nhóm nguyên tố thứ 7 hay ký hiệu là VII A, trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thông thường người ta hay gọi các nguyên tố halogen hay nhóm halogen.

Nhóm Halogen bao gồm các nguyên tố hóa học là Flo (Ký hiệu là F), Clo (Ký hiệu là Cl), Brom (Ký hiệu là Br), I-ốt (Ký hiệu là I), Astatin (đây là một nguyên tố phóng xạ, ký hiệu là At) , Tennessine (một nguyên tố mới phát hiện, ký hiệu là Ts).

Vì Các nguyên tố nhóm halogen thuộc nhóm VIIA, nên có 7 electron ở lớp ngoài cùng do đó cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là ns2np5.

Như vậy, lựa chọn đáp án C là đáp án đúng

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về nhóm halogen


Câu 1: Trong nhóm halogen, sự biến đổi tính chất nào sau đây của đơn chất đi từ flo đến iot là đúng?

A. Ở điều kiện thường, trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn.

B. Màu sắc nhạt dần.

C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

D. Tính oxi hóa tăng dần.

Đáp án đúng: A. Ở điều kiện thường, trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn.

Câu 2: Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

A. Flo có tính oxi hoá mạnh hơn.


B. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.

C. Nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt.

D. Nguyên tử flo không có phân lớp d.

Đáp án đúng: D. Nguyên tử flo không có phân lớp d.

Câu 3: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

A. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

B. Đều có tính oxi hóa mạnh.

C. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim.

D. Khả năng t/d với nước giảm dần từ F2 đến I2.

Đáp án đúng: A. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Trong các hợp chất, flo và clo có các số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7.

D. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

Đáp án đúng: C. Trong các hợp chất, flo và clo có các số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7.

Câu 5: Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?

A.Vì flo không tác dụng với nước.

B. Vì flo có thể tan trong nước.

C. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước.

D. Vì một lí do khác.

Xem thêm: Ngày Lặt Lá Mai Khi Nào Lặt Lá Mai Tết Để Canh Hoa Nở Đúng Dịp Năm Mới

Đáp án đúng: C. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước.

---------------------------

Trên đây chúng tôi đã giải đáp câu hỏi Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là? Bài viết đã giải thích chi tiết và kèm theo các câu hỏi trắc nghiệm về nhóm halogen giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!