Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối đa diện A.A’B’C’ và ABCC’B’có thể tích lần lượt là V1, V2. Khẳng định nào sau đây đúng?
Bạn đang xem: Cho 1 đa giác đều có 10 cạnh

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC=2a biết rằng (A’BC) hợp với đáy (ABC) một góc45° .Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng


Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’, mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành


Ông A dự định sử dụng hết 8 m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng ( các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?


Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

*

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là


Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, thể tích bằng 1. Gọi M là trung điểm cạnh SA, mặt phẳng chứa MC song song với BD chia khối chóp thành hai khối đa diện. Thể tích V khối đa diện chứa đỉnh A là


Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+dvới a,b,c,d là các số thực .

*

Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này có hình dạng là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thể tích của khối chóp đó là


Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

*

Khẳng định nào sau đây đúng?


Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằnga3 . Gọi O là tâm của đáy ABC , d1là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) và d2là khoảng cách từ O đến mặt phẳng(SBC). Khi đó d=d1+d2có giá trị là.


Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có SA=SB=SC=SD=411, đáy là ABCD là hình vuông cạnh 8. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là
Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Toán Lớp 2 Sách Giao Khoa Toán Lớp 2 Bản Đầy Đủ

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam