Hàm số và đồ thị hàm số y = a.x (a ≠ 0). Phương pháp giải các dạng bài tập

Chuyên đề về Hàm số và đồ thị hàm số y = a.x (a ≠ 0) là phần kiến thức trọng tâm của Toán 7, phân môn Đại số. Phần kiến này sẽ được tiếp tục mở rộng trong những lớp học cao hơn với nhiều dạng đồ thị khác nhau. Bài viết hôm nay, THPT Sóc Trăng sẽ giới thiệu đến các bạn tất cả các kiến thức cần ghi nhớ liên quan đến chuyên đề này. Cùng tìm hiểu bạn nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ


1. Định nghĩa

Bạn đang xem: Hàm số và đồ thị hàm số y = a.x (a ≠ 0). Phương pháp giải các dạng bài tập

– Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y=ax+b">y=ax+b trong đó a,b">a,b là các số cho trước và a≠0">a≠0.

Bạn đang xem: Cho hàm số y


– Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax+by=c">ax+by=c (a,b,c">a,b,ca,b,c là các số đã biết, a≠0">a≠0hoặc b≠0">b≠0.)

Nếu b≠0">b≠0 thì có thể đưa phương trình về dạng y=mx+n">y=mx+n

– Hàm số y=ax2  (a≠0)">y=ax2(a≠0) là hàm số bậc hai đặc biết.

2. Tính chất

– Hàm số bậc nhất y=ax+b  (a≠0)">y=ax+b  (a≠0) xác định với mọi giá trị của x∈R">x∈R và:

+ Đống biết trên R">R khi a>0">a>0;

+ Nghịch biến trên R">R khi a0">a0.

– Hàm số y=ax2  (a≠0)">y=ax2  (a≠0) xác định với mọi giá trị của x∈R">x∈R và:

+ Nếu a>0">a>0 thì hàm số nghịch biết khi x0">x0, đồng biến khi x>0">x>0;

+ Nếu a0">a0 thì hàm số nghịch biết khi x>0">x>0, đồng biến khi x0">x0.

3. Đồ thị

*
*
*
*
*
 Đường thẳng d qua I với hệ số góc m.

a) Viêt pt cua đương thăng d

b) Chứng tỏ d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

12. Cho (P): y = x2 và đường thẳng d có hệ số góc k đi qua M(0; 1).

a) Viết pt đường thẳng (d)

b) Chứng minh với mọi k đt (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

c) Gọi hoành độ của A, B lần lượt là x1, x2. Chứng minh 2" width="105" height="23" data-latex="left|x_{1}-x_{2}right|>2" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleft%7Cx_%7B1%7D-x_%7B2%7D%5Cright%7C%3E2" data-i="2" data-was-processed="true">

13. Cho hàm số y = -x2 và đường thẳng (d) đi qua N(-1; -2) có hệ số góc k.

a) Viết phương trình đường thẳng (d)

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của k, đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại 2 điệm A, B. Tìm k để A, B nằm về 2 phía của trục tung.

c) Gọi 

*
. Tìm k để 
*
 đạt giá trị lớn nhất.

Xem thêm: 10 Unscrambled Words Unscrambled From Ddeef ) / Twitter, Dddddddd (@Ddeef) / Twitter

Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu về chuyên đề hàm số và đồ thị hàm số y = a.x cùng các dạng toán thường gặp. Hi vọng, bài viết hữu ích với bạn. Hãy chia sẻ thêm chuyên đề hàm số được chúng tôi giới thiệu kĩ càng hơn ở đường link này nhé.