Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho hình thang abcd

*

Cho hình thang ABCD (AB//CD),AB=4cm,CD=5cm. Qua giao điểm I của hai đường chéo AC,BD,kẻ đường thẳng song song với hai cạnh đáy cắt các cạnh bên AD,BC lần lượt tại E,I . Tính IE,IF


*

Xét tam giác ABD có:

AB//IE (gt)

=>(dfracIEAB=dfracDIBD)(định lí Ta-let). (1)

Xét tam giác ABI có:

AB//DC (gt)

=>(dfracDIBD=dfracCIAC)(định lí Ta-let) (2)

Xét tam giác ABC có:

IF//AB (gt)

=>(dfracIFAB=dfracCIAC)(định lí Ta-let) (3)

- Từ (1),(2),(3) suy ra (dfracEIAB=dfracIFAB)=>EI=IF

Ta có: (dfracIEAB=dfracDIBD)(cmt) =>(dfracABIE=dfracBDDI)=>(dfracABIE-1=dfracBIDI)(4)

Xét tam giác ABI có:

AB//DC (gt)

=>(dfracBIDI=dfracABDC)(định lí Ta-let) (5)

- Từ (4) và (5) suy ra: (dfracABIE-1=dfracABDC)

=>(dfracABIE=dfracDC+ABDC)

=>IE=IF=(dfracAB.DCAB+DC=dfrac4.59=dfrac209left(cm ight))


Đúng 1
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

cho hình thang ABCD có AB song song CD ( AB
Lớp 8 Toán
0
0

cho hình thang ABCD có AB song song CD ( AB
Lớp 8 Toán
1
0

Cho hình thang ABCD có AB song song CD ( AB
Lớp 8 Toán
0
0

Cho hinh thang ABCD(AB//CD), đường thẳng song song với hai đáy lần lượt cắt AD,AC,BD,BC tại I,K,M,N

a.Chứng minh IK=MN

b.Đường thẳng đi qua giao điểm O của hai đương chéo và song song với hai đáy cắt cạnh bên ở E,F. C/M:OE=OF


Lớp 8 Toán
0
0

cho hình thang abcd i là giao điểm của 2 đường chéo ac và db . M là điểm trên đáy ab sao cho ma =2cm , mb=6cm. đáy cd=12cm mi cắt cd tại n

a) tính tỉ số nc/nd

b) tính nc, nd

c) qua i kẻ đường thẳng song song với 2 đáy, cắt cạnh bên ad, bc theo thứ tự e, f. Cm 1/ie= 1/ab+1/cd


Lớp 8 Toán
0
0

Bài 1:

Cho tan giác ABC, vẽ tia Cx song song với cạnh AB. Từ trung điểm E của cạnh AB, vẽ đường thẳng song song với BC cắt tia Cx tại F. Đường thẳng BF cắt cạnh AC tại I.

a) Chứng minh rằng IC2  = IA . ID

b) Tính tỉ số ID : IC

Bài 2:

Cho hình thang ABCD ( AB // CD và AB 2 = CD . EF

Bài 3:

Cho hình thang ABCD ( AB // CD ). Gọi I là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Qua I vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại E và F. Chứng minh :

a) IE = IF

b) 2 : EF = 1 : AB + 1 : CD

 

 

 

 


Lớp 8 Toán
1
0

Cho hình thang ABCD. Qua I nằm trên đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đays ta kẻ đường thẳng song song với đáy, đường thẳng này cắt cạnh bên AD và BC lần lượt tại E, F. CMR IE=IF


Lớp 8 Toán
0
0

Cầu 4. (2 điểm). Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Từ trung điểm M của cạnh bên AD, vẽ một đường thẳng song song với hai đáy lần lượt cắt BD tại I: AC tại K: BC tại N. Tính độ dài các đoạn thẳng MI. KN. IK biet AB=8cm : CD = 12 cm


Lớp 8 Toán
0


Xem thêm: Cách Tính Max, Hàm Min Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Min, Max Trong Excel

1

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có CD = 2AB. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD, F là giao điểm cạnh bên AD và BCa) Chứng minh OC = 2OAb) Điểm O là điểm đặc biệt gì trong tam giác FCDc) Một đường thẳng song song với AB và CD lần lượt cắt các đoạn thẳng AD, BD, AC, BC tại M, I, K, N. Chứng minh DM/AD=CN/BC