Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Tính độ dài của các vectơ (overrightarrowAB+overrightarrowAD) , (overrightarrowAB+overrightarrowAC) , (overrightarrowAB-overrightarrowAD)


*

Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và B, AB=AD=a, BC=2a. Xác định và tính theo a độ dài 

1,vectơ AB + vecto BC - vecto CD

2, vecto AB + vecto AD

3, vecto AB + vecto DC - vecto DA


Cho hình thang ABCD (AB//CD), ABb) Chứng minh AC.AD=AH.CDc) Cho biết AB=14cm ;AC=16cm và AD=12cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HD, HC và diện tích hình thang ABCD


Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh BC =6cm,AB =8cm. Đường thẳng kẻ từ B vuông góc với AC tại E , cắt cạnh AD tại F 

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC,AE,BE 

b)Tính độ dài các cạnh và diện tích tam giác ABF 


Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông ABC

(AC=sqrtAB^2+BC^2=10left(cm ight))

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABC với đường cao BE:

(AB^2=AE.ACRightarrow AE=dfracAB^2AC=6,4left(cm ight))

(AB.AC=BE.ACRightarrow AE=dfracAB.ACBC=4,8left(cm ight))

b.

Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd cạnh a tính ab ac ad

Ta có: (EC=AC-AE=3,6left(cm ight))

Do AB song song CF, theo định lý Talet:

(dfracCFAB=dfracCEAERightarrow CF=dfracAB.CEAE=4,5left(cm ight))

(Rightarrow DF=DC-CF=8-4,5=3,5left(cm ight))

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông ADF:

(AF=sqrtAD^2+DF^2=dfracsqrt1932left(cm ight))

Pitago tam giác vuông BCF:

(BF=sqrtBC^2+CF^2=7,5left(cm ight))

Kẻ FH vuông góc AB (Rightarrow ADFH) là hình chữ nhật (tứ giác 3 góc vuông)

(Rightarrow FH=AD=6left(cm ight))

(S_ABF=dfrac12FH.AB=dfrac12.6.8=24left(cm^2 ight))


Đúng 1
Bình luận (0)
Đúng 1
Bình luận (0)

Bài 1: Cho hình vuông ABCD cạnh 4cm. Tính độ dài các đường chéo AC, BD.

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB cm AD cm = = 3 , 27 . Tính độ dài AC.

Bài 3: Cho ABC vuông tại A, AH ⊥ BC tại H. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết AH cm HB cm HC cm = = = 6 , 4 , 9 


Lớp 7 Toán
0
0
Gửi Hủy

Bài 1: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB=AD+BC. Chứng minh rằng các tia phân giác của các góc C và D gặp nhau tại 1 điểm thuộc đáy AB

Bài 2: Hình thang vuông ABCD (góc A = góc D= 90°)có AB =4cm, CD=9cm, BC=13cm. Tính AD

Bài 3: hình thang vuông ABCD (góc A=góc D=90°)có AB =9cm,CD=15cm, AC=17cm. Tính độ dài cạnh bên


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

3)áp dụng pytago để tính


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình thang vuông ABCD có cạnh bên AB vuông góc với 2 đáy . Biết AB = 8 cm , AD = 15 cm , BC = 2/3 AD:

a, Tính độ dài đoạn KB.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 3 Học Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Năm 2021

b, Kéo dài các cạnh bên AB và CD chúng gặp nhau tại K . Tính độ dài đoạn KB.


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho hình thang vuông ABCD , có AB= 6cm, AD = 12 cm;BC= 2/3 AD

a/ Tính diện tích hình thang ABCD

b/ Kéo dài các cạnh bên AB và DC, chúng gặp nhau tại K. Tính độ dài đoạn KB


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com