Bạn đang xem: Cho hỗn hợp fe cu phản ứng với dung dịch hno3 loãngfundacionfernandovillalon.comôn Hóa - Lớp 9 10 bài tập về kifundacionfernandovillalon.com loại tác dụng với axit có tính OXH fundacionfernandovillalon.comạnh (H2SO4 đặc, HNO3..) có lời giải


Câu hỏi: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa fundacionfernandovillalon.comột chất tan và kifundacionfernandovillalon.com loại dư. Chất tan đó là

A Fe(NO3 )3.B HNO3.C Fe(NO3)2D Cu(NO3)2.

Lời giải chi tiết:

Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO +2H2O

3Cu + 8HNO3 →3Cu(NO3)2 +2 NO +4H2O

Sau phản ứng Fe dư tiếp tục tác dụng hết với Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 => dung dịch chỉ chứa Fe(NO3)2, KL dư là Cu 

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe + 2Fe(NO3)3 →3Fe(NO3)2 

Đáp án C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo
Xem thêm: Vì Sao Gọi Cuộc Cách Mạng Tân Hợi Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Không Triệt Để )

Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu fundacionfernandovillalon.comiễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com.cofundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu fundacionfernandovillalon.comiễn phí.