Chọn câu sai? Từ các phương trình vận tốc cho biết tính chất các chuyển động sau

Chọn câu đúng: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều
Bạn đang xem: Chọn câu đúng trong công thức vận tốc

Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?


Đáp án DA - sai vì chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổiB - sai vì: a=3,v0 = 0=> vật chuyển động nhanh dầnC - sai vì a = −2; v0 = 9 => vật chuyển động chậm dầnD - đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng x=2t2+10t+100(m/s).Thông tin nào sau đây là sai?

Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục Ox làx = 8 − 0,5(t − 2)2 + t, với x đo bằng m, t đo bằng s. Từ phương trình này có thể suy ra kết luận nào sau đây?

Một vật đang chuyển động với vận tốc 36km/h, tài xế tắt máy và hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 50m nữa thì dừng lại. Quãng đường xe đi được trong 4s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh là:

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, chạy chậm dần đều sau 10s vận tốc giảm xuống còn 54km/h. Hỏi sau bao lâu thì tàu dừng lại hẳn

Một vật chuyển động với phương trình vận tốc v = 2 + 2t (chọn gốc tọa độ là vị trí ban đầu của vật). Phương trình chuyển động của vật có dạng:

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô.Vận tốc của ôtô sau khi hãm phanh được 6s là:


Chọn đáp án sai? Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a=4m/s2 có nghĩa là:

Với chiều dương là chiều chuyển động, trong công thức s=v0t+12atcủa chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương hay giá trị âm là:

Một vật chuyển động thẳng có phương trình x = 30 + 4t - t2 (m/s. Tính quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1s đến thời điểm t2 = 3s?

Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một xe chuyển động trên đường thẳng. Gia tốc của xe trong khoảng thời gian (5s => 10s) là:
Xem thêm: Tóm Tắt Phim: Thế Giới Động Vật : Những Bí Ẩn Trong Thế Giới Hoang Dã

*

Một hòn bi nhỏ bắt đầu lăn nhanh dần đều từ đỉnh xuống một đường dốc dài l = 1m với v0 = 0. Thời gian lăn hết chiều dài của đường dốc là 0,5s. Vận tốc của hòn bi khi tới chân dốc là:

Một chiếc xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Xe chạy được một đoạn đường s mất khoảng thời gian là 10s. Thời gian xe chạy ngược 14đoạn đường đầu là:

Phương trình chuyển động của một vật có dạng x=32t2−2t+4(m/s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 10m/s hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 20s vận tốc còn 18km/h. Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì tàu dừng hẳn?