Số trieste khác nhau thu được tối đa từ hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) là


Trộn 100ml dung dịch AlCl3  1M với 200ml dung dịch NaOH 1,8M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu được là


Cho 18 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch HCl , thu được dung dịch chứa 25,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của Vlà


Cho các phát biểu sau:

(a) Không nên dùng dầu, mỡ động thực vật để lâu trong không khí.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng về sự điện li

(b) Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài, mảnh với độ bền nhất định.

(c) Chỉ có các monome chứa các liên kết bội mới có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.

(d) Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi, có nhiệt độ nóng chảy xác định.

(e) Sự đông tụ và kết tủa protein xảy ra khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ hay một số muối vào dung dịch protein.

(f) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong các dung môi hơn cao su thường.

Số phát biểu đúng là:


Câu 8:


Dẫn khí CO qua 28 gam hỗn hợp X gồmCu2O, FeO, Fe2O3, CuO, Fe3O4, MgO. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn và 2,24 lít hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 9. Giá trị của m là


Câu 9:


10 gam hỗn hợp X gồm metan, propen và axetilen làm mất màu 48 gam Br2 trong dung dịch. Mặt khác, 13,44 lít khí X (đktc) tác dụng vừa đủ vớiAgNO3/NH3 được 36 gam kết tủa. Thành phần phần trăm về khối lượng của metan có trong X là


Câu 10:


Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Thí nghiệm 1 : Cho 5 giọt dung dịch CuSO4  5% và khoảng 1mldung dịch NaOH  10%vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2,lắc nhẹ.

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1ml lòng trắng trứng 10% (protein), 1ml dung dịch NaOH  30%và 1 giọt dung dịch CuSO4  2%, Lắc nhẹ ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau liên quan đến thí nghiệm trên:

(a) Ở thí nghiệm 1, có thể thay thế glucozơ bằng saccarozơ thì hiện tượng vẫn không đổi.

(b) Thí nghiệm 1 chứng tỏ glucozơ có chứa nhóm chức CHO.

(c) Kết thúc thí nghiệm 2, thu được sản phẩm có màu tím.

Xem thêm: Đề Thi Thử Tiếng Anh Thptqg 2019 Có Đáp Án Và Giải Chi Tiết)

(d) Cả hai thí nghiệm đều xảy ra phản ứng oxi hoá - khử.

Số phát biểu đúng là


Câu 11:


Phát biểu đúng là


Câu 12:


Cho từng chất: Fe, FeO, FeOH2,FeOH3,Fe3O4,Fe2O3,FeNO32,FeNO33,FeSO4,Fe2SO43,FeCO3lần lượt phản ứng với đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá-khử là


Câu 13:


Khí đinito oxit còn gọi là khí gây cười, bóng cười. Nếu lạm dụng quá mức khí này thì dẫn tới trầm cảm và có thể gây tử vong. Công thức hóa học của đinitơ oxit là


Câu 14:


Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595  molO2,thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là


Câu 15:


Tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa gam glucozơ thu được khối lượng bạc là bao nhiêu? (Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%)


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam