- Chọn bài -Bài 6: Dao động điều hòaBài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật líBài 8: Năng lượng trong dao động điều hòaBài 9: Bài tập về dao động điều hòaBài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trìBài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởngBài 12: Tổng hợp dao độngBài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Báo cáo thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

I. Mục đích thí nghiệm

+ Hiểu được phương án thí nghiệm để xác định được chu kì của con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng.

Bạn đang xem: Chu kì của con lắc lò xo

+ Thực hiện được một trong hai phương án để xác định chu kì dao động của con lắc đơn.

+ Tính được gia tốc trọng trường từ kết quả thí nghiệm trên.

+ Củng cố kiến thức về dao động cơ, kĩ năng sử dụng thước đo độ dài và đồng hồ đo thời gian. Bước đầu làm quen với hiện tượng thí nghiệm ảo.

II. Cơ sở lý thuyết của phương án thí nghiệm.

+ Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao động nhỏ.

+ Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo.

– Đối với con lắc đơn: s = s0cosωt;

*

– Đối với con lò xo: x = x0cosωt;

*

Chú ý đến tác dụng của gia tốc trọng trường đối với dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng.

III. Tiến trình thí nghiệm

* Dụng cụ thí nghiệm.

+ Một giá đỡ cao 1m để treo con lắc, có tấm chỉ thị nằm ngang với các vạch chia đối xứng.

+ Một cuộn chỉ.

+ Một đồng hồ bấm dây (hoặc đồng hồ đeo tay có kim giây).

+ Một thước đo độ dài có độ chia tới milimét.

+ Quả nặng cỡ 20 – 50 g có móc treo.

* Tiến trình thí nghiệm.

+ Bước 1: Tạo một con lắc đơn với độ dài dây treo cỡ 75cm và quả nặng cỡ 50 g, treo lên giá đỡ sao cho dây treo gần sát với tấm chỉ thị.


+ Bước 2: Cho con lắc dao động với góc lệch ban đầu α0 1, t2. Ghi số liệu vào bảng.

+ Bước 3: Thay thế quả nặng của con lắc bằng quả nặng 20g và lặp lại thí nghiệm như bước 2 để có các giá trị t3, t4; so sánh với t1, t2.

+ Bước 4: Đổi góc lệch ban đầu α0 cỡ 10º và làm lại thí nghiệm với con lắc ở bước 3 để có các giá trị t5, t6 rồi ghi số liệu vào bảng 13.1

+ Bước 5: Từ các giá trị ti, hãy nhận xét và tìm cách tính chu kỳ T của con lắc, từ đó tính g tại nơi làm thí nghiệm. Ghi số liệu vào bảng.

IV. Kết quả thí nghiệm.

Bảng 13.1

Lần đo Độ dài Khối lượng Góc α0 t = 20T T
1 80cm 50g 36,7s 1,835s
2 80cm 50g 37,5s 1,875s
3 80cm 20g 36,2s 1,810s
4 80cm 20g 36,9s 1,845s
6 80cm 20g 38,8s 1,940s

+ Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng của con lắc m đối với chu kỳ dao động T:

– Ta thấy T1 = 1,835s, T2 = 1,875s rất gần với giá trị T3 = 1,810s, T4 = 1,845s nên chu kỳ dao động T của con lắc đơn ko thay đổi nhiều khi thay đổi khối lượng con lắc.

– Vậy: Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ (α

*

Vậy g = 9,03 ± 0,50 m/s2

Lời giải:

Không thể làm thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1(sgk) được vì rằng với góc lệch lớn dao động này không còn là dao động điều hòa. Muốn dao động của của lắc đơn còn là dao động diều hòa thì góc lệch không quá 50.

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo T = 2π√(m/k). Chu kì dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc g, vì thế cũng không phụ thuộc vào độ cao. Vậy hai kết quả do ở chân núi và định núi là hoàn toàn như nhau.

A. Chu kì của con lắc tăng lên rõ rệt

B. Chu kì của con lắc giảm đi rõ riệt.

C. Tần số của con lắc giảm đi nhiều

D. Tần số của con lắc hầu như không đổi.

Lời giải:

Chọn D.

A. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo đứng.

Xem thêm: Bài Tập Về Bất Đẳng Thức Côsi Lớp 9, Bất Đẳng Thức Cauchy ( Cô Si )

B. Không ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang.